Fredericia.dk samler statistik ved hjælp af cookies.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Vi bruger statistik til løbende at forbedre siden. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit Nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies


Du har tidligere fravalgt cookies fra Fredericia.dk. Klik her for at tillade cookies fra Fredericia.dk. Læs mere om cookiesElbodalen Elbodalen er en kraftig dalsænkning med op til 40 meter høje skrænter. Landskabet er skabt af vandstrømme tilbage i tertiærtiden og modelleret af is og smeltevand i efterfølgende istider.
 


 
I bunden af dalen løber Spang Å, som har sit udløb i Vejle Fjord.
På grund af det varierende landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt fugle- og planteliv.
Der yngler bl.a. isfugl, pungmejse og rød glente. Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.
 


I Elbodalen findes flere lokaliteter, som byder på fine gå- eller cykelture. Læs mere om Rands Fjord og Follerup Mølle.