Fredericia.dk samler statistik ved hjælp af cookies.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Vi bruger statistik til løbende at forbedre siden. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, for at huske dit Nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookies


Du har tidligere fravalgt cookies fra Fredericia.dk. Klik her for at tillade cookies fra Fredericia.dk. Læs mere om cookiesBeskæftigelse 

Selvbetjening

​Beskæftigelse, aktivitet og samvær
Proaktiv er dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.
 
Proaktiv ligger i Fredericia´s nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor. Proaktiv har desuden afdelinger over hele byen, herunder Aktivitetshuset på Jupitervej 29, Café Kaf-Ka og Blæksprutten.
 
De beskyttede beskærftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens § 103, og der tilbydes individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse enten internt eller eksternt.
 
Dagcentre/-hjemmet er oprettet i henhold til servicelovens § 104 og er gruppeopdelt således, at daghjemmet er placeret på Entreprenørvej og der er desuden dagcentergrupper fordelt på grupper med forskellige tilbud.

Værdigrundlag
Proaktivs værdigrundlag og målsætning tager afsæt i et humanistisk menneskesyn med afsæt i en anerkendende tilgang.
Det forventes:
  • At personalet udviser respekt og loyalitet.
  • At personalet selv sørger for at få mest mulig indflydelse på eget arbejde.
  • At uddelegering af kompetence og ansvar vil sikre, at personalets og brugernes forskellige ressourcer bliver anvendt bedst muligt, således der skabes tilfredshed og arbejdsglæde for den enkelte.
  • Personalets faglighed er en stor ressource, hvorfor opkvalificering og uddannelse prioriteres højt.
  • Proaktiv skal være proaktiv og opfylde interessenters aktuelle behov.
  • Alle er forpligtet til at arbejde for et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.
  • Proaktiv skal være præget af humor, sikre traditioner og være visionære.
  • Den enkelte skal fordomsfrit, engageret og kritisk bakke op omkring det daglige arbejde om nytænkning.
  • Målsætningen skal være et redskab, som bevidst inddrages i det daglige arbejde.


E-handel
Al handel med Proaktiv foregår elektronisk.

Proaktiv kan alene modtage regninger elektronisk,  så derfor bedes alle leverandører sende dem elektronisk. For information om EAN-numre i Fredericia Kommune benyt venligst link under selbetjening.

Proaktiv producerer en del varer til eksternt salg, herunder flag, biavlerudstyr og andet efter ordre f.eks. muleposer m.v.