Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Erhvervsgrund på Vognmagervej 9 til salg 

Fredericia Kommune udbyder herved en mindre erhvervsgrund på Vognmagervej 9, 7000 Fredericia til salg. Grunden udgør et areal på ca. 2.716 m2, og er beliggende på matrikel 2it Erritsø By, Erritsø. Jf. vedlagte rids (findes under bilag). Grundstykket udbydes til en mindstepris på 220 kr./m2 ekskl. Moms.        
Grunden er i henhold til lokalplan nr. 84 udlagt til erhvervsformål.  
Grunden er beliggende i byzone.  
 
Salgsmateriale, salgsvilkår samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Frederi-cia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail jens.andersen@fredericia.dk 
Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”Købstilbud på erhvervsgrund ved Vognmagervej 9”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest torsdag den 07.06.2018 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 


 

Bilag

Ejendomme til salg

Der er pt. ingen kommunale ejendomme i udbud.

Feedback