Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

 

Erhvervsareal i Kongens Kvarter

Annonce
    
Erhvervsareal på ca. 145.462 m2 udbydes til salg
 

Fredericia Kommune udbyder herved et erhvervsareal i Kongens Kvarter ved Fredericia til salg. Området udgør et samlet areal på ca. 145.462 m2, og dækker over følgende matrikler:
10a Tårup By, Taulov – 7a Tårup By, Taulov. Området udbydes til en mindstepris på 260 kr./m2 ekskl. moms. 

På arealet er i dag tinglyst en forkøbsret til FS Taulov ApS. Forkøbsretten er gældende til den pris og på de handelsvilkår, som Fredericia Kommune måtte have indgået aftale om med en 3.mand. Yderligere oplysninger omkring forkøbsretten og dennes retsvirkninger kan rekvireres ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail jens.andersen@fredericia.dk 
     
Erhvervsarealet på de ca. 145.462 m2 udbydes samlet, dog med mulighed for at overtage arealet etapevis i løbet af de næste 5 år, hvor overtagelsen af de enkelte etaper kan ske efter nedenstående tidsfrister:

1)    første etape er på 40.000 m2 og skal overtages senest 01.06.2018.  
2)    det resterende areal på ca. 105.462 m2 kan overtages af køber i etaper a minimum 20.000 m2 af gangen, dog skal det fulde restareal på ca. 105.462 m2 være overtaget senest 31.12.2022.
 
Jf. kortbilag, der viser det samlede areal, der udbydes, med angivelse af etape 1 og restarealet.

Grundene er i henhold til lokalplan nr. 335 udlagt til erhvervsformål. Lokalplanen muliggør erhvervsbebyggelse indenfor klasse 4-7. Grundene er beliggende i byzone.  
 
Salgsmateriale, salgsvilkår, kortbilag samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail jens.andersen@fredericia.dk 

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”købstilbud på erhvervsgrund i Kongens Kvarter”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest onsdag den 22.11.2017 kl. 12.00.

Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted. 

Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 

Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

 

Bilag

Ejendomme til salg

Annonce
    
Herslev Kirkevej 34-36, 7000 Fredericia til salg

Fredericia Kommune udbyder herved en central beliggende ejendom i Herslev til tæt lav boligbebyggelse. Ejendommen er beliggende på Herslev Kirkevej 34-36, 7000 Fredericia. Det samlede areal udgør ca. 8.236 m2, og er beliggende på matrikel nummer 10a og 10s Herslev By, Herslev, jf. kortbilag. Ejendommen udbydes til en mindste pris på kr. 1.550.000 inkl. moms. 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 146. Fredericia Kommune udbyder arealet til tæt lav boligbebyggelse. Ejendommen er beliggende i byzone.

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ejendomsmægler Niels Henrik Billund, telefon 7593 4545, mail 7000@nhbillund.dk 
Skriftligt tilbud afleveres til ejendomsmægler Niels Henrik Billund, Danmarksgade 28C, 7000 Fredericia, således at tilbuddet er ejendomsmægler Niels Henrik Billund i hænde senest den 02.01.2018 kl. 12.00. 
Købstilbudspris skal angives som et fast beløb inklusiv moms.       
Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.
 
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. 
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse. 

Bilag

Feedback