Erhvervsgrunde og bygninger til salg

Fredericia Kommune har et stort udvalg af attraktive erhvervsgrunde og ejendomme til salg

Et blik på kortet er nok til at fastslå Fredericias centrale placering i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid.

Læs mere om vores erhvervsgrunde og ejendomme her på siden.

 

Danmarks største erhvervsudviklingsprojekt

I Fredericia ligger et af Danmarks største erhvervsudviklingsprojekter. Vi kalder det helt naturligt DanmarkC. Her giver vi virksomheder med høje krav til eksponering, logistik, beliggenhed og arbejdskraft chancen for at få Danmarks mest ideelle virksomhedsplacering – bogstaveligt talt i centrum af Danmark. Vi har allerede solgt ca. halvdelen af byggegrundene i DanmarkC men har yderligere små 3 mio. kvadratmeter jord til salg.

Du kan læse mere om salg af erhvervsjord på DanmarkCs hjemmeside www.danmarkc.dk 

 

Erhvervsjord i udbud

Erhvervgrund på ca. 16.000 m2 ved Pris Christians Kvarter til salg

Fredericia Kommune udbyder herved en erhvervsgrund ved Prins Christians Kvarter til salg. Grunden udgør efter udstykning et areal på ca. 16.000 m2, og udgør en del af matrikel nr. 14ao Erritsø By, Erritsø.    
Grunden er i henhold til lokalplan nr. 8 udlagt til erhvervsformål. Grunden er beliggende i byzone. 
 
Salgsmateriale inkl. kortbilag, salgsvilkår samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, telefon 7210 7601, mail jens.andersen@fredericia.dk
Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Planlægning, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”købstilbud på erhvervsgrund i Prins Christians Kvarter”, således at tilbuddet er Strategisk Planlægning i hænde senest fredag den 29.09.2017 kl. 12.00.
Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme.
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse.

 

Kommende erhvervsgrund på ca. 432.684 m2 ved Prisenssens Kvarter til salg

Fredericia Kommune udbyder herved et kommende erhvervsområde ved Prinsessens Kvarter i Fredericia til salg. Området udgør et samlet areal på ca. 432.684 m2, og dækker over følgende matrikler:
6a Tårup By, Taulov - 112c Erritsø By, Erritsø – 41f Erritsø By, Erritsø – 112b Erritsø By, Erritsø – 8am Erritsø By, Erritsø – 41g Erritsø By, Erritsø – 41c Erritsø By, Erritsø - 8a Er-ritsø By, Erritsø – 40 Kongsted by, Bredstrup – 41a Kongsted By, Bredstrup – del af 1g Himmerigshus Fredericia Jorder.

Området skal overtages i maksimalt 3 etaper, og overtagelsen af de enkelte etaper skal senest ske inden for følgende tidsfrister:

  1. første etape skal minimum være på 176.000 m2 og overtages, når der foreligger endelig godkendt lokalplan, der muliggør etablering af virksomhedsformer indenfor transport og logistik og fristen for påklage af lokalplanen er udløbet og etape 1 er udstykket.
  2. anden etape skal minimum være på 90.000 m2 og skal overtages senest 2 år efter første etape
  3. tredje etape skal overtages det seneste af følgende tidspunkter a) 2 år efter overtagelsen af etape 2 eller b) 1. januar 2022.

Kortbilag over det samlede område, der udbydes, kan fås ved henvendelse til jens.andersen@fredericia.dk eller lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk 
   
Området er i henhold til kommuneplanen udlagt til kommende erhvervsområde. Fredericia Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan, der tillader erhvervsformål indenfor Transport og Logistik. Bebyggelsesprocenten forventes at komme til at ligge på 50% med en byggehøjde på 24 meter. Den nye lokalplan forventes at være færdigbehandlet i indeværende år. En køber af arealet vil kunne forvente at blive inddraget i lokalplanprocessen.     

Salgsmateriale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, telefon 7210 7601, mail jens.andersen@fredericia.dk

Skriftligt tilbud med angivelse af et fast beløb sendes til Fredericia Kommune, Strategisk Udvikling, Rådhuset, 7000 Fredericia, mrk. ”købstilbud på erhvervsgrund”, således at tilbuddet er Strategisk Udvikling i hænde senest den 05.10.2017 kl. 12.00.
Tilbuddene behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.
Salget sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme.
Byrådet forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste disse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback