Budgetforslag sendt i høring

I går behandlede Økonomiudvalget borgmesterens budgetforslag for 2018-2021 og videresendte forslaget til byrådets 1.-behandling den 4. september 2017

Budgetforslaget er i dag sendt til høring blandt personale, brugere og interesseorganisationer, og det er muligt at afgive høringssvar frem til fredag den 8. september kl. 10.
Eventuelle høringssvar skal gives digitalt via vores hjemmeside.

Høringsperioden er afsluttet, men du kan se høringssvar og holde dig orienteret her

Budgettet vedtages først endeligt på byrådets møde den 9. oktober 2017.

Du kan se budgetforslaget her: Budgetforslag 2018-2021

Feedback