Fredericia går igen frem i erhvervsmåling

Fredericia Kommune går endnu engang frem i Dansk Industris årlige måling af det lokale erhvervsklima og lander på en samlet 30. plads blandt landets kommuner. Det er er en fremgang på hele 48 pladser fra 2014.

Et målrettet arbejde med at forbedre forholdene for erhvervslivet i Fredericia og skabe flere arbejdspladser har givet kontant afkast. Fredericia Kommune er gået syv pladser frem til en samlet placering som nummer 30 i Dansk Industris årlige erhvervsmåling. Borgmester Jacob Bjerregaard glæder sig over, at de mange initiativer bliver bemærket blandt kommunens virksomheder:

”Byrådet har et stort politisk fokus på at skabe rigtig gode forhold for vores virksomheder, og vi har søsat en lang række initiativer, der gør det lettere at drive virksomhed i Fredericia. Man skal ikke lægge alt i en måling, men det bekræfter billedet fra alle de nye virksomheder, der slår sig ned i Fredercia”,  siger borgmester, Jacob Bjerregaard.

Fremgangen skyldes, at Fredericia Kommune er gået frem på flere parametre. Dialogen mellem erhvervsliv og politikere er forbedret markant, der er gode erhvervsgrunde med udviklingsmuligheder, og på udbudsprocesserne for private leverandører ligger Fredericia nummer 1. Samtidig er adgangen til kvalificeret arbejdskraft blevet langt bedre, mens erhvervslivets rammevilkår er forbedret med hensyn til gebyrer og dækningsafgift. 

Målingen ligger således i god forlængelse af den samarbejdsaftale, som kommunen indgik med LO og Business Fredericia i 2016. Virksomhederne skal hjælpe langstidsledige fredericianere i arbejde og efteruddanne medarbejdere. En stor del af provenuet er gået til at lempe dækningsafgiften med 2 promille. 

”Samarbejdsaftalen er et godt eksempel på den måde, vi skaber arbejdspladser på. Vi gør tingene i fællesskab her i Fredericia, og det skaber en kommune i fremgang med flere arbejdspladser”, siger Jacob Bjerregaard.

Erhvervsklimaundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt en række virksomheder i Fredericia Kommune. Erhvervsdirektør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer, bemærker også at stemningen i Fredericias erhvervsliv er positiv.

”Jeg mærker en meget god stemning hos vores medlemsvirksomheder og hos de virksomheder, der overvejer at flytte til Fredericia. Selvfølgelig vil der også komme udfordringer, men der er en god dialog og fokus på at understøtte virksomhederne. Det gør det også lettere at løse udfordringerne, hvis de skulle opstå”, siger Kristian Bendix Drejer.

Placeringen som nr. 30 er Fredericias hidtil bedste placering i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse siden undersøgelsen startede i 2010.

Feedback