Politik for frivillighed og civilsamfund 2017 – 2021 i høring

Ny politik for frivillighed og civilsamfund sendes i høring

"Sammen kan vi meget mere" er en ny politik for frivillighed og civilsamfund.

VORES MÅL med politikken for frivillighed og civilsamfund er at understøtte det værdifulde i et stærkt civilsamfund, og anerkende de mange borgere, frivillige, foreninger, klubber og organisationer, der bidrager til Fredericias virkelighed, og gør Fredericia til et godt sted at bo.

Fredericia Kommune vil være en positiv medspiller og med en understøttende holdning arbejde for at skabe og udvikle gode rammer for vores frivillige kræfter, borger-engagement og sociale fællesskaber.

Du kan læse hele politikken under Læs også

Politikken for frivillighed og civilsamfund 2017 – 2021 er i høring frem til onsdag den 4. oktober 2017 kl.12.00. Har du input til politikken kan du sende dit høringssvar til charlotte.jakobsen@fredericia.dk inden høringsfristens udløb.

Feedback