Slå adgang med tegn til/fra

Korskærparken

Velkommen til Daginstitutionen Korskærparken

Daginstitutionen Korskærparken er beliggende i et boligområde i den vestlige del af Fredericia. Størstedelen af daginstitutionens børn kommer herfra. En del af familierne har anden etnisk baggrund.

Korskærparken er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Vi ønsker vi at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for børnene, hvor der er tid til nærvær, leg og læring gennem hele dagen.

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i læreplanstemaerne, men især kommunikation / sprog og kultur, æstetik og fællesskaber har vi fokus på gennem hele året.

Vi er nysgerrige på de børn og familier, som kommer i vores hus, da vi mener, vi styrker barnet bedst muligt gennem et godt forældresamarbejde.

Organisering

  • Vi har vuggestueteams for børn i alderen 0 til cirka 3 år på Gul og Rød stue.
  • Vi har børnehaveteams for børn i alderen 3 til cirka 6 år på Grøn og Blå stue.
  • Børnene rykker op i børnehaven, når de er klar til det. Det aftales med forældrene og sker som regel omkring 3-års alderen.
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Korskærparken.

Vores telefonnummer er 72 10 59 10.
Dagligdagen

I Korskærparken har vi både vuggestuegrupper og børnehavegrupper. Der er mulighed for at mødes på tværs, så børnene på de forskellige grupper og alderstrin kan lege med og lære af hinanden.

I løbet af dagen er der forskellige aktiviteter som eksempelvis historielæsning, leg på legepladsen eller ture ud af huset.

Personalet

Vi er delt op i et vuggestueteam og et børnehaveteam, hvor der både er uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der vil i perioder være studerende fra seminariet - det drejer sig generelt om pædagogstuderende og PAU-elever.

Vi arbejder i teams, det vil sige, at alle børnene i vores daginstitution har berøringsflade med flere fra det pædagogiske personale. Det ser vi som en styrke, da alle har forskellige kompetencer, der kan berige børnenes liv.

I vores køkken har vi en køkkenassistent ansat, som forkæler børnene med det dejligste og sundeste mad. Vi har også ansat en pedel, der samtidig med at hjælpe os i Korskærparken, også hjælper til i vores distrikt.

 
 
Årets gang

Vi har nogle årligt tilbagevendende arrangementer i Korskærparken. Her kan du se, hvad der sker i løbet af året.

Fastelavn
Vi fejrer fastelavn og slår katten af tønden. Børnene må gerne være udklædte hjemmefra. Vi hygger og har det sjovt og spiser fastelavnsboller.

Påske
Vi sår karse, klipper/klistrer påskepynt og spiser påskefrokost.

Sommerfest
I starten af sommeren holder vi en sommerfest med fællesspisning. Forældrene medbringer maden, og vi spiser alle på tværs af retterne og få en ”multikulturel mad/gourmet oplevelse”.

Bedsteforældredag
Dagen afholder vi altid den sidste fredag i november måned. Her er der mulighed for at hygge sig og klippe/klistre julepynt til Korskærparkens juletræ sammen med børnenes bedsteforældre.

Korskærparkens fødselsdag
Daginstitutionen fejrer fødselsdag den 1. november. Den enkelte gruppe sørger for lidt underholdning i form af en sang eller et dramastykke, som bliver vist til de andre grupper. Der er kaffe og kage til forældre og børn, når barnet bliver hentet.

December måned
Denne måned er en travl og spændende måned. Vi bager småkager, laver julehemmeligheder og klipper julepynt. En eftermiddag midt i december kommer forældrene til saft og æbleskiver, og pigerne går Lucia optog.

Vi går i kirke omkring den 17.-19. december, og når vi kommer tilbage, spiser vi risengrød. Omkring den 18.-21. december får vi besøg af julemanden og måske hans kone. De har godteposer med og deler julegaver ud på alle grupperne.
Forældreråd
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.