Labyrinten
Slå adgang med tegn til/fra

Labyrinten

Velkommen til Labyrinten
I Labyrinten ønsker vi at skabe de optimale betingelser for børns trivsel og livsglæde som grundlag for deres personlige udvikling. Vi ser det som vores opgave at fungere som afsmittende rollemodeller, og at vi er med til at:
  • skabe anerkendende og respektfulde relationer til børnene 
  • prioritere nærvær og omsorg i samværet mellem børn og voksne
  • skabe trygge rammer og muligheder for personligt udviklende udfordringer samt for at børnene udvikler evnen til at mestre hverdagen
  • skabe rum for at børnene kan drage deres egne erfaringer gennem eksperimenterende leg
  • anerkende hvert barn med sine specifikke egenskaber og aktuelle følelser gennem indlevelse, forståelse og indsigt

Labyrinten er en børnehave for børn fra 2 år og opefter.

Labyrinten er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Labyrinten.

Vores telefonnummer er 72 10 60 00.
Personalet

I Labyrinten er der ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. I perioder har vi studerende fra seminariet og andre uddannelsesinstitutioner.

Pædagogisk Leder
Annette Rasmussen, mail: annette.rasmussen1@fredericia.dk
 
Distriktsområdeleder
Randi Bode, mail: randi.bode@fredericia.dk
Forældreråd

Forældrerådets sammensætning for Labyrinten 2023/24:

Formand:
Diana Heiberg

laursen.d@gmail.com

 
Repræsentant i områdebestyrelsen:
Diana Heiberg


Medlemmer:

Alice Renneberg Larsen

Miriam Kristensen

Anna Eriksen

Hakan Savas


Personalerep.:
Carina Svensson
carina.svensson@fredericia.dk
 
Pædagogisk leder og sekretær/referent
Annette Rasmussen
Annette.rasmussen1@fredericia.dk
 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.