Slå adgang med tegn til/fra

Så er det nye Seniorråd på plads

Valget til Seniorrådet er overstået, og ni kandidater er klar til at indtræde i det nye Seniorråd

Den 30. november 2016 var sidste frist for at stemme til Seniorrådet, og det var der mange af kommunens borgere over 60 år, der havde benyttet lejligheden til at gøre. Samlet set er der afgivet 5075 stemmer. Det giver en stemmeprocent på 38,2%, der er lavere end ved valget i 2012. Den gang var stemmeprocenten 48 %. 

Det nye Seniorråd kommer til at bestå af de ni kandidater, der fik flest stemmer. 3 af kandidaterne har ikke tidligere siddet i Seniorrådet i Fredericia. 

”Valget er gået rigtig godt, og jeg vil gerne takke kandidaterne, der stillede op til valget og lykønske dem, der kom ind”, siger Bente Ankersen, medlem af valgbestyrelsen.

”Social- og Omsorgsudvalget sætter stor pris på Seniorrådet, og vi har et frugtbart samarbejde. Jeg vil gerne sige tak til de afgående medlemmer og takke for et godt samarbejde og samtidigt byde de nye velkommen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen. 

Medlemmerne af det nye Seniorråd er: 
Jytte Buch
Flemming Larsen
Aksel Kjelstrup Nielsen
Birte Eskildsen
Finn-Rudolf Reif
Jørgen Munk Hansen
Olaf Helios 
Jan Kargo 
Grethe Rasmussen

Suppleanterne til Seniorrådet er:
Wagn Ebbesen (1. suppleant)
Karsten V Petersen (2. suppleant)
Orla Haastrup (3. suppleant)
Bent Hammeken (4. suppleant)
Preben Lindum (5. suppleant)
Thorbjørn Heller Johansen (6. suppleant)

Det nye Seniorråd vil konstituere sig på deres første møde den 8. december 2016, hvor de også vil udpege formanden for rådet. Det nye Seniorråd tiltræder den 1. januar 2017.

Hvordan stemmerne fordelte sig til seniorrådsvalget kan ses på www.fredericia.dk fra mandag den 5. december 2016.