Slå adgang med tegn til/fra

Affald - dagrenovation

Her kan du læse mere om affald fra din husholdning, og om hvordan du sorterer det og får det afhentet.

På trods af Corona-virus vil der fortsat blive afhentet dagrenovation. Der kan dog opstå uregelmæssigheder i afhentningen af affaldet, men vi håber på forståelse herfor.

Dagrenovation er restaffald og grønt affald fra din husholdning, og kommunens renovatør tømmer beholderne til restaffald og grønt affald hver 14. dag.   

Du kan vælge mellem forskellige størrelser af beholdere til restaffald. Grønt affald kan du vælge enten at få afhentet eller at hjemmekompostere.

Du bestiller affaldsbeholdere til restaffald og grønt affald via Selvbetjening, AffaldOnline.

Bemærk, at alle husstande skal være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation.

 

Hvad kan jeg bruge AffaldOnline til?

I AffaldOnline kan du oprette en henvendelse til os, hvis:

 • dit affald ikke er hentet til tiden
 • du ønsker at skifte til en anden størrelse affaldsbeholder
 • du ønsker at købe en ny beholder til restaffald eller grønt affald
 • du ønsker at købe en kompostbeholder
 • du ønsker at tilmelde sommertømning (15. juni til 15. august)
 • du ønsker at bestille en ekstra tømning af din affaldsbeholder

Du kan også bruge AffaldOnline til at sende en generel besked og ris eller ros til os.

Du skal bruge NemID, når du logger ind i AffaldOnline.

Hvis du bor til leje, skal du kontakte din udlejer for bestilling og ændring af renovation.

Restaffald

Dagrenovation fra din husholdning skal sorteres i restaffald og grønt affald.

Eksempler på restaffald:

 • Madrester som fedt, sovs, fisk, kød og pålæg
 • Vådt og beskidt papir og pap
 • Bleer og hygiejnebind
 • Brugt engangsservice og støvsugerposer

Restaffald bliver brændt, og varmen udnyttes til energifremstilling.

Se mere om sortering og genbrug af affald fra din husholdning under Genbrug og genbrugspladser.

Se sorteringsguide for dagrenovation under Bilag.

Bilag

Grønt affald

Dagrenovation fra din husholdning skal du sortere i restaffald og grønt affald.

Eksempler på grønt affald:

 • Frugt- og grøntsager
 • Afskårne blomster og potteplanter
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Brød- og kagerester, kornprodukter
 • Små mængder kattegrus
 • Små mængder afklippet græs og findelt haveaffald uden jord

Du kan vælge mellem enten at få dit grønne affald afhentet eller at hjemmekompostere det.

Afhentet grønt affald komposterer vi på vores fælles komposteringsanlæg. Den færdige kompost kan bruges som gødning.

Se mere om sortering og genbrug af affald under Genbrug og genbrugspladser.

Se sorteringsguide for dagrenovation under Bilag.

Bilag

Affaldsbeholdere

Til restaffald

Du kan vælge mellem disse forskellige størrelser af affaldsbeholdere:

 • 80-90 liter
 • 140 liter
 • 180-190 liter
 • 240 liter

Til grønt affald:

For grønt affald kan du vælge mellem enten at få affaldet afhentet eller at hjemmekompostere det.

Vælger du at få det grønne affald afhentet, skal du benytte en ventileret affaldsbeholder på 140 liter og emballere affaldet i papirsposer, som vi udleverer 1-2 gange årligt. Hvis du mangler papirsposer, kan du afhente dem på Genbrugscenteret på Industrivej 26 eller på en af genbrugspladserne på Industrivej 28 eller Bundgårdsvej 2.

Affaldsbeholdere til restaffald og grønt affald leverer Fredericia Kommune, og som grundejer betaler du for dem og har ansvaret for at vedligeholde dem.

Hvis du ønsker at hjemmekompostere dit grønne affald, kan du købe en kompostbeholder hos kommunen via AffaldOnline eller hos et byggemarked eller lignende.

Gode råd til hjemmekompost
 • Start med at lægge et tyndt lag af noget porøst haveaffald i bunden, for eksempel nogle tynde kviste, så der kan komme luft til materialet nedefra.
 • Herefter kan du smide grøntsagsskræller, kaffefiltre med mere i beholderen.
 • I løbet af kort tid begynder orme, insekter og mikroorganismer at nedbryde det grønne affald.
 • For at sætte turbo på processen kan du tilsætte kompostorm, som du kan afhente gratis på genbrugspladserne fra midten af april og så længe lager haves.
 • Mange plantecentre sælger kompostorm, eller måske har din nabo en velfungerende kompostbeholder med orm, som du kan få nogle af.
Hvornår bliver min affaldsbeholder tømt?

Vores renovatør tømmer beholderne til restaffald og grønt affald hver 14. dag.

Her kan du se, hvornår du får tømt din affaldsbeholder.

Hvis din affaldsbeholder ikke er blevet tømt på afhentningsdagen, kan du henvende dig til Affald & Genbrug, telefon 72106367, eller via AffaldOnline.

Placering af affaldsbeholder

På tømningsdagen må beholderen til restaffald højst stå 20 meter fra skel. Beholderen til grønt affald må højst stå 3 meter fra skel.

Til daglig må du placere affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted på din grund.

 • På tømningsdagen skal affaldsbeholderen stå på et sted, hvor skraldemanden let kan komme til den.
 • Adgangsvejen til beholderen skal være plan, jævn og med fast underlag som for eksempel fliser eller asfalt. Der må ikke være trapper eller trin.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, is, beplantninger og genstande, der kan spærre.
 • Hunde må ikke være til fare eller gene.
 • Adgangsvejen skal være velbelyst.

Hvis du ikke kan opfylde disse krav, skal du huske at sætte beholderen ud til skel på tømningsdagen senest kl. 6.00.

Hjælp din skraldemand ved at stille beholderen med håndtaget ud mod renovationsarbejderen, når de kommer for at tømme den. Det sparer mange skæve vrid i arme og skuldre dagligt.

Vær desuden opmærksom på ikke at overfylde affaldsbeholderen, så låget kan lukkes.

Bilag

Ekstra affald

Hvis du har så meget affald, at du ikke kan lukke låget på din affaldsbeholder, har du flere muligheder.

 • Du kan sortere dit affald

Når du sorterer pap, papir, plast, glas, dåser, flamingo og tøj og sko fra til genbrug, får du god plads i skraldespanden. Samtidig gavner du både miljøet og pengepungen.

 • Har du gentagne gange for meget affald på din adresse, må du bestille en større affaldsbeholder. Det gør du via selvbetjening, AffaldOnline.
 • Har du haft fest eller er din fryser gået i stykker, kan du på hverdage aflevere dit restaffald på Genbrugscentret, Industrivej 26. Henvend dig på kontoret, og oplys dit navn og adresse. Så vil personalet anvise den container, du skal benytte til affaldet. Se mere om genbrugscenteret under Genbrug og genbrugspladser
 • Har du glemt at sætte din affaldsbeholder frem til tømning, kan du eventuelt sætte en ekstra sort affaldssæk til næste tømning, efter at du har givet besked til Affald & Genbrug via AffaldOnline.
 • Hvis du har for meget affald til at kunne vente indtil næste tømning af affaldsbeholderen, kan du bestille en ekstra afhentning via AffaldOnline.

Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at presse affaldet fast i affaldsbeholderen, så vi ikke kan tømme den.

Dagrenovation om sommeren

Sommertømning

Du kan tilmelde din affaldsbeholder til ugentlig tømning i sommerperioden fra den 15. juni til og med den 15. august. Du kan vælge at tilmelde både beholderen til restaffald og grønt affald til sommertømning. Tilmelding til sommertømning sker via AffaldOnline.

Sommerhuse og kolonihavehuse

Er du ejer af et sommerhus eller et kolonihavehus, som du ikke benytter i vinterhalvåret, kan du tilmelde din affaldsbeholder til halvårstømning for perioden 1. april til 30. september. Bestilling sker via AffaldOnline.

Undgå fluer og mider i din affaldsbeholder

Stil så vidt muligt ikke din affaldsbeholder i direkte sol, og spul den eventuelt med koldt vand, eller rengør den indvendigt, når den er tom.

 

Priser, takster og gebyrer

Priserne kan ses i bilag nedenfor.

Bilag

Flerfamilieejendomme

Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer om spørgsmål med hensyn til affald fra ejendommen.

Hvis du er ejer af en etageejendom eller lignende, kan du få oprettet et fælles affaldsrum / miljøstation.

En miljøstation kan typisk bestå af firehjulede containere eller nedgravede affaldsløsninger, som placeres centralt i forhold til husstandene og kravene til adgangsvejen.

Vær opmærksom på ikke at overfylde affaldsbeholderne. Låget skal kunne lukkes helt, og der må ikke sidde noget i klemme.

Udlejeren er forpligtet til at sørge for den tilstrækkelige kapacitet til at rumme lejernes affald.  Udlejeren kan bestille ekstra tømning af affald ved at kontakte Affald & Genbrug.

Ønsker du som udlejer at etablere nedgravede beholdere, skal du inden etablering kontakte Affald & Genbrug på mail, for udformning, behandling og accept af den valgte løsning, se nærmere retningslinjer, under Bilag, nedenfor.

Som udlejer har du her et udgangspunkt for at etablere en miljøstation. Antallet af liter er fastsat ud fra, hvor meget affald en husstand har i gennemsnit om ugen: 

Affaldstype

 

Mængde

i liter pr. husstand pr. uge

Tømning

 

Restaffald

75

Hver 14. dag

Grønt affald

10

Hver 14. dag

Papir

15

1 gang pr. måned

Glas

6

1 gang pr. måned

Pap

15

1 gang pr. måned

Plast (hård plast)

6

1 gang pr. måned

Plast (blød plast)

6

1 gang pr. måned

Metal/flamingo

6

1 gang pr. måned

Til miljøstationer / affaldsrum kan du som ejer vælge mellem forskellige størrelser containere til affaldet. Kontakt Affald & Genbrug for at aftale og bestille containere til de forskellige affaldstyper.

Tømning af miljøstation

Kommunens renovatør tømmer containere til restaffald og grønt affald.

Genbrugelige materialer afhentes af kommunen. Se mere om sortering af affald og afhentning af genbrug under Genbrug og genbrugspladser

Sorterede genbrugelige materialer, som vi afhenter:

 • Papir: aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, bøger
 • Pap: papkasser, bølgepap, karton
 • Glas: flasker, rengjorte konservesglas, skårede glas
 • Plast: skyllede plastdunke uden faresymbol, rengjort plastemballage
 • Plastfolie: plastfolie, plastposer, plastsække, bobleplast
 • Flamingo og metal: ren flamingo, dåser fra øl og sodavand, skyllede konservesdåser, kapsler, smådele af metal
 • Tøj og brugsting: Tøj, sko, brugsting

 

Bilag