Slå adgang med tegn til/fra

Drikkevandskvalitet

Her kan du læse om vores krav til drikkevandets kvalitet

Drikkevand i Danmark skal overholde en række mindstekrav. Fredericia Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten - både hos vandværkerne og i de private boringer. Generelt overholder drikkevandet fra vandværkerne i Fredericia Kommune vores krav.
 
Hvis vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende
Hvis vi opdager, at et eller flere stoffer i en vandanalyse overskrider kvalitetskravene, følger vi op ved:

  • at forsøge at finde årsagen til overskridelsen sammen med vandværket, f.eks. ved et såkaldt teknisk/hygiejnisk tilsyn på vandværket
  • at stille krav om, at vandværket laver forskellige tiltag for at få en tilfredsstillende vandkvalitet hurtigst muligt 
  • at vi fortæller forbrugerne hvilke forholdsregler de skal tage, hvis vandet, i samråd med Embedslægen, bliver bedømmet som sundhedsskadeligt. 

Tjek din vandkvalitet
Dit vandværk skal oplyse om vandkvaliteten på det vand, du modtager fra værket, enten på deres hjemmeside, eller hvis du kontakter dem. 
Du kan også finde analyseresultater fra dit vandværk i GEUS’ (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) database, hvor data om vandkvaliteten fra alle vandforsyninger i landet bliver samlet. 

Tjek din vandkvalitet