Slå adgang med tegn til/fra

Genbrug og genbrugspladser

Se seneste nyt om genbrugspladserne og genbrug her.

Åbningstider på genbrugspladserne på Industrivej 28 og Bundgårdsvej 2:

Mandag-fredag: kl. 10.00-18.00. Lørdag-søndag samt helligdage: kl. 10.00-18.00. 

Vi skal stadig følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand for at undgå risiko for Corona-smitte. Følg derfor skiltning og anvisninger på genbrugspladserne, hold afstand til andre, sortér ting og materialer hjemmefra og medbring egne handsker.

Se under "Selvbetjening" hvornår du får afhentet genbrug. Du skal samle dit genbrug i klare plastsække. Hver sæk må kun indeholde én type genbrug. Vi afhenter papir, pap, glas, plast, plastfolie, flamingo og metal, samt tøj og mindre brugsting. Der uddeles genbrugssække til private husstande i oktober-november 2020. 

Genbrugsbutikken er åbnet igen, med åbningstider, hverdage: mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00-15.30, torsdag: kl. 10.00-16.45, fredag: kl.10.00-14.15.

Lagersalg af møbler fra Genbrugsbutikken, i hallen på Nordre Kobbelvej 10, 7000 Fredericia. Åbningstider, hverdage: mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00-15.30, torsdag: kl. 10.00-16.45, fredag: lukket.

 

Telefontider: Affald & Genbrug har åbent for telefonbetjening: mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-14.

Afhentning af genbrug

Du får hentet følgende typer af sorteret affald til genbrug:

 • Papir: aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, bøger
 • Pap: papkasser, bølgepap, papæsker
 • Glas: flasker, rengjorte konservesglas og emballageglas
 • Plast: skyllede plastdunke uden faresymbol, rengjort plastemballage
 • Plastfolie: plastfolie, plastposer, plastsække, bobleplast
 • Flamingo og metal: ren flamingo, dåser fra øl og sodavand, skyllede konservesdåser, kapsler, smådele af metal
 • Tøj og brugsting: Tøj, sko, mindre brugsting
 • Mælke- og juicekartonner og pizzabakker: mælke- og juicekartonner skal være skyllede og tomme, og pizzabakker skal være tomme og uden madrester

Det, du afleverer til genbrug, skal emballeres i de klare plastsække, som du får udleveret to gange om året, i løbet af april-maj og oktober-november. Hver sæk må kun indeholde én type affald til genbrug. Affaldet må ikke være snavset, vådt eller beskidt, og må ikke indeholde madvarer eller olie- og kemikalieaffald.

Stil de fyldte sække ud til vejskel senest kl. 7:30 på afhentningsdagen. Sækkene skal bukkes sammen, når du sætter dem ud. Bind venligst ikke en knude, da det besværliggør tømningen.

I Genbrugskalenderen kan du se, hvornår du får hentet genbrug, se under Selvbetjening.
 

Miljøstation:
Etageejendomme med mere end 8 lejligheder kan få oprettet en miljøstation, hvor du som lejer kan aflevere genbrug til afhentning. Det er din udlejer, der kan få oprettet en miljøstation.
 
Ekstra sække til genbrug:
Din husstand får udleveret et antal sække, som svarer til en gennemsnits families forbrug. Har du brug for ekstra sække til genbrug, kan du købe dem på kommunens genbrugspladser på Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28. Sækkene sælges i ruller med 30 styk sække i hver rulle. En rulle sække koster 62,50 kr. Henvend dig til pladspersonalet om køb af sække.

Alternativt kan du benytte almindelige klare plastsække til genbrug.

Du finder sorteringsguide og piktogrammer i afsnittet nedenfor.

Bilag

Genbrugspladserne, Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28

Kommunens to genbrugspladser har adresse på:

 • Bundgårdsvej 2, 7000 Fredericia
 • Industrivej 28, 7000 Fredericia

Åbningstider:
fra 1. april til og med 30. september:

 • mandag - fredag kl. 10-21
 • lørdag, søndag samt helligdage kl. 10-18

fra 1. oktober til 31. marts:

 • alle dage kl. 10-18

Lukket den 24., 25. og 31. december og 1. januar.
Grundlovsdag er der åbent mellem kl. 9 og 12.

Vi skal stadig følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand for at undgå risiko for Corona-smitte. Følg derfor skiltning og anvisninger på genbrugspladserne, hold afstand til andre, sortér ting og materialer hjemmefra og medbring egne handsker.

Hvad kan du aflevere på genbrugspladsen:

På genbrugspladsen kan du aflevere affald sorteret til genbrug og genanvendelse. Det fremgår af skilte og oversigter på hver af de to pladser, hvad vi modtager. Du kan se oversigter over de to genbrugspladser nederst på denne side.

Når du afleverer affald i sække, skal du benytte gennemsigtige, klare plastsække, så det bliver lettere at få sorteret affaldet bedst muligt.

Du sørger selv for at læsse affaldet af i den container eller bås, hvor det hører hjemme.

Personalet på genbrugspladserne kan vise dig, hvor det forskellige affald skal afleveres på pladserne. Spørg gerne personalet til råds, hvis du er i tvivl om noget, og ret dig efter personalets anvisninger.

Vær opmærksom på, at vi ikke modtager dagrenovation, uhygiejnisk affald og kanyler på genbrugspladserne.

Her er noget af alt det sorterede affald, som du som borger kan aflevere på genbrugspladserne:

• Aviser
• Batterier
• Beton
• Bilbatterier
• Bildæk
• CD og DVD - skiver og covers
• Cykler
• Dunke
• Dåser
• Elektronik
• Elsparepærer
• Farligt affald
• Fjernsyn
• Flamingo
• Flasker og glas
• Gips
• Haveaffald
• Hårde hvidevarer
• Hård plast
• Hvid sanitet (toiletter, håndvaske mv.)
• Isolering
• Jern og metal
• Jord
• Kartonner til mælk, juice, kakao mv. – tømte
• Kølemøbler
• Lysstofrør
• Låg af plast og metal
• Madrasser
• Malingsrester
• Mursten
• Møbler
• Papir
• Pap
• Pizzabakker og fastfoodæsker – uden madrester
• Plast
• Plasthavemøbler
• Propper af plast og kork
• PVC
• Sko til genbrug
• Skriveredskaber
• Strapbånd/strips
• Tagpap
• Trykimprægneret træ
• Træ
• Tæpper
• Tøj
• Vinposer til papvin
• Vinduer
• Vinduesglas

Farligt affald, som malingsrester, olie og kemikalier, skal afleveres i tæt lukkede, egnede beholdere på max 20 kg eller 20 liter, og så vidt muligt i den originale emballage.

Fortrolige, private papirer kan du få makuleret på genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. Henvend dig til pladspersonalet, som hjælper dig med at betjene makulatoren.

Elektronikaffald, som TV, skærme, brødristere, el-værktøj m.v., er omfattet af reglerne om producentansvar, og afleveres i de dertil beregnede trådbure og containere.

Jord kan du aflevere i en mindre mængde, der svarer til ca. 1 m3. Jorden skal være ren. Har du større mængder af jord, skal du anmelde flytning af jorden til kommunen.
Se mere om jord og jordflytning.

Små batterier kan du også aflevere ved at lægge dem i en klar pose, som du lukker med en knude, og lægger ovenpå låget af din beholder til restaffald. Så bliver batterierne afhentet sammen med dit restaffald.
Se mere om afhentning af restaffald under affald – dagrenovation

Kanyler og medicinrester kan du aflevere på apoteket.

Du kan købe kompost til din have, og sække til genbrug, på genbrugspladserne. Kontakt pladspersonalet herom.

Som virksomhed skal du betale per besøg på genbrugspladserne.
Se nærmere under erhvervsaffald.

Sådan pakker du din trailer rigtigt:

Det er en generel regel, at alt gods der skal transporteres, skal fastspændes på traileren. Dermed udgør det ikke en sikkerhedsrisiko for medtrafikanter under og efter transporten. Hvis affaldet er tungt, skal du sikre at trailerens vægtgrænse overholdes. Under transporten skal affaldet fastgøres med reb, snor eller andet, og haveaffald og lette materialer bør overdækkes med en presenning, sådan at vinden ikke kan blæse det af.

Asbest

Loven om arbejdsmiljø stiller strenge krav til håndteringen af asbest. Derfor har vi følgende regler for aflevering af asbest på genbrugspladserne i Fredericia Kommune:

 • Hele asbestplader skal lægges i de opstillede big-bags. Du skal selv stå for aflæsning af pladerne.
 • Asbeststykker skal dobbeltemballeres. Det vil sige, at du skal lægge stykkerne ned i en klar plastsæk, lukke sækken og lægge den ned i den big-bag, der er beregnet til asbeststykker. Det er afmærket på genbrugspladsen, hvor du skal lægge asbeststykkerne.
 • Du kan max. aflevere 100 kg asbestholdigt materiale pr. dag på genbrugspladsen.
Genbrugsbutikken, Prangervej 2

Genbrugsbutikken, Prangervej 2, 7000 Fredericia. Her sælger vi de indsamlede genbrugsting, som for eksempel tøj, bøger, møbler og indbo og cykler.
Genbrugsbutikken har åbent på hverdage:

Åbningstider:

 • mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-15.30
 • torsdag: kl. 10.00-16.45
 • fredag: kl. 10.00-14.15

Telefon til Genbrugsbutikken: tlf. 7210 6870

Husk at holde afstand og følg de restriktioner, der er fastsat af hensyn til at undgå risiko for Corona-smitte. 

Genbrugscenteret, Industrivej 26

Genbrugscenteret, Industrivej 26, 7000 Fredericia. Her bliver det indsamlede papir, pap, glas, plast m.v. finsorteret, pakket og sendt videre til fabrikker og anlæg, hvor det bliver genanvendt til nye produkter. 

Genbrugscenteret har åbent på hverdage

Åbningstider:

 • mandag-torsdag kl. 7-15
 • fredag kl. 7-14.30

Telefon til Genbrugscenteret: tlf. 7210 6110 og tlf. 7210 6112
 

Affald for børn, skolebesøg og undervisning

Grundet risikoen for Corona-smitte tilbyder Affald & Genbrug på nuværende tidspunkt ikke rundvisninger, undervisning eller skraldeworkshops. Ved spørgsmål kontakt Affald & Genbrug, på mail: affald.genbrug@fredericia.dk eller telefon: 72106367. Vi glæder os til at se jer igen.

Skoleklasser, børnehaver, øvrige uddannelsesinstitutioner og andre interesserede er velkomne til at bestille en rundvisning på genbrugscenteret på Industrivej 26 og genbrugspladsen på Industrivej 28, samt genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2. Der er også mulighed for at besøge genbrugsbutikken på Prangervej 2.
Vi vil også gerne komme ud i skoleklassen og fortælle om affald, og om hvordan vi sorterer og genbruger i kommunen.

Booking:

Affald & Genbrug tilbyder en række forløb for skoler og daginstitutioner.

Book forløb her

Børnehavebesøg på genbrugscentret
Børnene får en rundvisning og ser, hvordan affaldet sorteres og pakkes. Vi snakker om, hvad affaldet kan blive til og hvorfor det er vigtigt at sortere. Hvis den flotte genbrugsbil er hjemme, så kan vi se den i funktion, og børnene kan få lov at sidde i førerkabinen. I skal sætte ca. 1 - 1½ time af til besøget. Det er muligt at spise madpakker i vores mødelokale, hvis det er ledigt på dagen.

Skolebesøg på genbrugscenter og genbrugsplads
Børnene får en rundvisning og ser, hvordan affaldet sorteres og pakkes. Vi snakker om, hvad affaldet kan blive til og hvorfor det er vigtigt at sortere. I skal sætte ca. 1 - 1½ time af til besøget. Det er muligt at spise madpakker i vores mødelokale, hvis det er ledigt på dagen.

Sikkerhed
For at jeres besøg kan forløbe på en sikker og hensigtsmæssig måde, vil vi bede jer overholde følgende sikkerhedsregler:

Genbrugscentret og genbrugspladsen er arbejdspladser, hvor trucks og biler kører. Det er derfor vigtigt at orientere sig og holde øjenkontakt med chauffører i køretøjer.

Elektriske installationer og maskiner, ventiler og stikkontakter mv. må ikke berøres.

Alle besøgende følges ad i gruppen sammen med rundviseren. 

Vi forventer, at lærere, pædagoger og undervisere, der ledsager en klasse, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens færdsel og adfærd under besøget. For grupper med mere end 10 børn, i alderen under 12 år, skal der minimum være 2 voksne med på rundvisningen.

Skraldekunst i det grønne rum for børnehaver og indskoling
I det grønne rum laver vi skraldekunst. Børnene bruger deres fantasi og sanser og laver sjov kunst af skrald. Vi laver alt mellem himmel og jord. Klipper, maler, limer fantasifigurer og skægge dyr ud af f.eks. dåser, pap, vinpropper, plastikflasker og meget mere. Børnene er velkomne til at medtage f.eks tomme mælkekartoner, toiletruller, køkkenruller og dåser.

På tur med Ren by
Vi tager på skraldetur med folk for Ren By som fortæller om, hvad de finder af skrald i naturen. Børnene kan låne nappere og fine affaldsveste, så vi bliver set i trafikken.

Undervisning på skolerne:
0. - 2. klasse
Besøg i klassen af medarbejdere fra holdet "Ren by" og Affald & Genbrug. Hør om affald, der smides i byen og naturen, om nedbrydningstider og forsøg at sortere. Undervisningen tilpasses efter elevernes klassetrin. Lav f.eks. affaldskunst ud af f.eks. dåser, pap, plastik, korkpropper, videobånd, glas og meget mere, som eleverne har samlet hjemme eller på skolen. Varighed ca. 1-2 lektioner.

2. – 6. klasse
Besøg i klassen af medarbejdere fra holdet ” Ren by” og Affald & Genbrug. Hør om affald, der smides i byen og naturen, om nedbrydningstider og forsøg at sortere. Undervisningen tilpasses efter elevernes klassetrin. Forløbet varer ca. 1 lektion.

0. – 6. klasse
Besøg i klassen af en medarbejder fra Affald & Genbrug. Hør om affald som en ressource, om nedbrydningstider og se film om affald. Hør om hvordan vi sorterer i Fredericia, og forsøg at sortere det medbragte affald, og se hvad affaldet kan blive til. Forløbet varer ca. 1 -2 lektion.

7. – 10. klasse
Besøg i klassen af en medarbejder fra Affald & Genbrug. Lær om affaldssystemet i kommunen og om affald som en ressource og dets kredsløb. Se film om affald, og se hvad affaldet kan blive til. Forløbet varer ca. 1 lektion.

Mere materiale til undervisningen:

Vi har lavet et genbrugsspil "KomIgenBrug", der går ud på at placere forskelligt affald i de rigtige containere. Du kan konkurrere med dine klassekammerater.
Benyt piletasterne, når du sorterer.
Find spillet på www.genbrugsspil.dk.

Se www.affald.dk, som frit kan anvendes til undervisningsbrug indenfor emnerne affald, afffaldsbehandling og miljø.

Se www.mindthetrash.dk, som er en online læringsportal om affald og ressourcer, primært for skolernes 4. - 6. klassetrin.

 

Byggeaffald

Anmeldelse af byggeaffald

Hvis du er ved at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit forventede bygge- og anlægsaffald til kommunen, inden du går i gang med arbejdet. Du skal kun anmelde, hvis der er mere end 1 ton affald, eller hvis arbejdet berører mere end 10 m2. Det gælder både for private og erhverv.

Er bygningen opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du screene bygningen for PCB-holdigt materiale, når du anmelder bygge- og anlægsaffald. Hvis screeningen viser, at der er PCB i bygningen, skal du kortlægge og anmelde det PCB-holdige affald.

PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) er miljøskadeligt, og screeningen skal hjælpe til at hindre en fortsat spredning.

Anmeldelse af dit byggeaffald og screening for PCB-holdigt byggemateriale sker via den digitale selvbetjeningsportal Byg&Miljø. Du logger på og opretter en selvstændig aktivitet. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes.

Hvis du svarer "ja" til et eller flere af spørgsmålene i blankettens Screeningsskema for PCB, skal du som bygherre kortlægge affaldet.

Kortlægningen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Bygherrens navn og adresse.
2) Dato.
3) Bygherrens underskrift.
4) Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
5) Dato for kortlægningen.
6) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
7) Byggeår og eventuelle renoveringsår.
8) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
9) Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
10) Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
11) Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
12) Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.
13) De forventede affaldsmængder og -typer.
14) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Farlige bygningsmaterialer
Når du renoverer og/eller nedriver, skal du være særlig opmærksom på bygningsmaterialer, der indeholder miljøproblematiske stoffer, f.eks. PCB, bly og asbest. Visse stoffer er i høje koncentrationer farligt eller miljøskadeligt affald og skal derfor håndteres efter særlige regler.

Reparation, vedligeholdelse og fjernelse af materiale, der indeholder asbest, PCB og bly, skal ske i henhold til Arbejdstilsynets anvisning.

Screening/kortlægning af PCB:
PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. De største mængder af PCB i byggematerialer findes i dag i elastiske fuger og i termoruder.

PCB-holdigt affald skal altid sorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må ikke genanvendes, men skal som udgangspunkt destrueres - alternativt deponeres.

Ved screening/kortlægning af PCB anbefaler vi, at du også vurderer evt. forekomst af blyholdigt materiale og asbest. Det giver dig et overblik over forekomsten af farlige og miljøskadelige stoffer og materialer i bygningen - og dermed et bedre overblik over nedrivningsopgavens omfang. Det anbefaler vi for, at du kan anmelde affaldet korrekt og tage de nødvendige arbejdsmiljøhensyn.

Vi anbefaler, at du kontakter en sagkyndig på området, inden du begynder nedrivning eller renovering af bygninger, der indeholder PCB eller andre miljøproblematiske stoffer.

Mere info

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald     

Sorteringsguide og anden information

I Fredericia Kommune er vi på forkant med at genanvende vores affaldsressourcer, og som borger har du selvfølgelig hovedrollen.
Affaldsordningerne i Fredericia Kommune er baseret på, at det skal være nemt for dig at komme af med dit affald på en miljørigtig måde.
Vi sorterer til genbrug, grønt affald og restaffald. Du kan få et overblik i Affaldsguiden,
Du kan se affaldsguiden her

Nedenfor, under Bilag, finder du en sorteringsguide for genanvendelige materialer og for dagrenovation. Sorteringsguiden kan printes ud, og bruges som en hjælp i den daglige sortering af affald.

Nedenfor, under Bilag, finder du også piktogrammer, der repræsenterer de forskellige typer af affald, som vi afhenter. Hvert piktogram kan printes ud, og bruges i forbindelse med sorteringen af affald i din husholdning.

Der er mulighed for at købe selvklæbende piktogrammer. Henvendelse herom til Genbrugscenteret, Industrivej 26, 7000 Fredericia. 

Bilag

Se genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2

Oversigtkort over genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2

Se genbrugspladsen på Industrivej 28
GenbrugAvisen

Nedenfor finder du vores årlige GenbrugAvis med information om nyheder og aktiviteter indenfor Affald & Genbrug i Fredericia Kommune. I den nyeste udgave finder du Genbrugskalenderen over, hvornår du får afhentet genbrug i 2020.

Bilag