Skraldiaden 2017

I Fredericia Kommune deltager 500 børn fra børnehaver og 500 børn fra indskoling i et forløb om affald og genbrug

Gennem leg, fortælling og forskellige aktiviteter lærer de, at affald kan genbruges til noget fornuftigt.

Børnene får kendskab til skraldehelten Reno, som arbejder på genbrugspladsen.

Skraldiadeforløbet i Fredericia sker i samarbejde med Affald & Genbrug i Fredericia Kommune.

Kampagnen afsluttes med et stort og festligt Skraldiadeshow den 4. oktober i Fredericia Idrætscenter.

 

Feedback