FredericiaC
Slå adgang med tegn til/fra

Byggeri i kanalbyen

Tilladelse efter Jordforureningsloven til byggeri i kanalbyen

I forbindelse med byggeri på de enkelte byggefelter i kanalbyen skal der søges om tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 for det enkelte projekt/byggefelt.

 

§ 8 ansøgningen skal indeholde en risikovurdering i forhold til menneskers sundhed, (kontaktrisiko og indeklima) og en risikovurdering i forhold til overfladevand (Gl. Havn og Lillebælt).

 

Til fremme af sagsbehandlingen for den enkelte § 8 ansøgning har Kanalbyen i Fredericia P/S i samarbejde med Fredericia Kommune og Region Syddanmark opstillet en beskrivelse for ansøgningsprocessen samt et paradigme for selve § 8 ansøgningen.

 

Fredericia Kommune har desuden udarbejdet en generel huskeliste for oplysninger, som skal medtages i en § 8 ansøgning.

 

Paradigmet for § 8 ansøgningen vil løbende blive tilrettet i takt med at der opnås nye erfaringer og anbefalinger i forhold til bl.a. risikovurdering og afværge. Paradigmet kan desuden benyttes fortløbende under § 8-processen til beskrivelse af historik og oplæg til undersøgelser.

 

Paradigmet findes nedenfor i pdf-format. Dokumentet kan rekvireres i word-format hos kommunens Natur & Miljøafdeling.

 

Som det fremgår af procesbeskrivelsen vil Fredericia Kommunes miljøafdeling og Region Syddanmark gerne på et tidligt tidspunkt indgå i en dialog om § 8 ansøgningen og de nødvendige undersøgelser og afværgetiltag. En god forhåndsdialog om projektet vil fremme sagsbehandlingen og sikre den kortest mulige sagsbehandlingstid. Ofte vil § 8 sagen køre sideløbende med byggesagen.

 

Alle dokumenter tilgås via link nedenfor.

Bilag