Slå adgang med tegn til/fra

Hvad må jeg selv lave af kloak?

Her kan læse mere om, hvilket kloakarbejde du selv må lave på din grund

Som udgangspunkt må alt arbejde med kloaksystemer inden for skel må kun laves af autoriserede kloakmestre. 
 
Men du må gerne selv lave faskiner med tilhørende rør til regnvand fra tag på ejendomme med udhuse, carporte og garager eller fra landbrugsejendommes driftsbygninger.

Det er dog en betingelse, at anlægget er placeret på ejendommens egen grund, og at du i øvrigt laver arbejdet efter de gældende forskrifter i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven.
 
Du må ikke, uden autorisation som kloakmester, lave afpropning eller andre ændringer i de eksisterende afløbsinstallationer. Det gælder også afkobling og tilslutning til Fredericia Spildevand og Energi A/S' kloaksystem.
 
Når en autoriseret kloakmester har lavet et spildevandsanlæg eller tilslutning til Fredericia Spildevand og Energi A/S' kloak, så er det dit ansvar som grundejer at sørge for, at den autoriserede kloakmester sender en færdigmelding til Fredericia Kommune.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvilket arbejde der kræver autorisation.