Slå adgang med tegn til/fra

Muligheder for hjælp til betaling af kloak

Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp til betaling af din kloak

Du har mulighed for at søge om en afdragsordning over 20 år eller fristforlængelse på 3 år, når du ,som ejer af en ejendom, skal kloakere eller have lavet en forbedret spildevandsrensning. Når du modtager afgørelse om kloakering eller forbedret spildevandsrensning af din ejendom, vil du samtidigt få oplyst, hvilke muligheder for hjælp du har. 

Hvem kan få en afdragsordning eller fristforlængelse?

Er den samlede årlige husstandsindkomst under 300.000 før skat, kan du få en afdragsordning eller fristforlængelse. Du skal dog være opmærksom på, at din samlede husstandsinkomst bliver forhøjet med 39.300 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år - dog højst fire børn.
 
Der er ikke mulighed for afdragsordning eller fristforlængelse for ejendomme, som alene bliver brugt til erhverv og kontor,. Du kan heller ikke få  afdragsordning eller fristforlængelse ved afgørelse om separering af spilde- og regnvand, eller til renovering af din kloak.

Hvad skal du gøre?

Du skal søge om afdragsordning eller fristforlængelse, inden for den tidsfrist du har modtaget i afgørelsen fra os.
 
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du skal sende til kommunen. Du skal huske at vedhæfte den seneste årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i husstanden - også hjemmeboende børn, der har en indtægt.
 
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, kan du kontakte Borgerservice.
 

Andre lånemuligheder hos kommunen?

Du kan søge om, at få indefrosset udgifterne til tilslutningsbidrag og anlægsudgifter på din egen grund ved kloakering af din ejendom.
 
Du skal dog bl.a. opfylde følgende betingelser:

  • Er blevet folkepensionist
  • Modtager efterløn, delpension eller social pension
  • Du skal kunne stille sikkerhed i ejendommen inden for den seneste offentlige ejendomsvurdering

Du kan få flere oplysninger om denne ordning hos Borgerservice.