Slå adgang med tegn til/fra

Danskundervisning

Er du udenlandsk statsborger og ny i Danmark, har du mulighed for at ansøge om danskundervisning ved Jobcenter Fredericia.

Danskundervisningen i Fredericia udbydes af Sprogcenter Vejle. Undervisningen udbydes på 3 forskellige niveauer.

Det er sprogcentret som vurderer, hvilken danskuddannelse du skal indplacers på ift. hvor mange års skolegang du har.

Er du kommet til Fredericia som flygtning eller familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz, vil du formentlig blive tilbudt et hjemsendelses- og selvforsørgelsesprogram eller et introduktionsprogram, som danskuddannelsen er en integreret del af.

Er du selvforsørgende eller forsørget af ægtefælle har du mulighed for at vælge et andet sprogcenter end Sprogcenter Vejle.

Sprogskolerne tilbyder fjernundervisning, dagundervisning og aftenundervisning. Du kan også få danskundervisning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette.

Vær opmærksom på, at såfremt du er indvandrer, vil der blive krævet et depositum på 2.000 kr, når du starter på danskuddannelsen.

Hvis du har spørgsmål ift. danskuddannelse, skal du rette henvendelse til Jobcenter Fredericia.

Uddannelsesret

Hvis du er indvandrer og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.
Indvandrer der er ankommet til Danmark mellem d. 01.07.17 – 31.12.17 har ret til danskuddannelse i op til 3 år indenfor en 5 årige periode.

Indvandrer ankommet til Danmark før 01.07.17 har som udgangspunkt ret til op til 3 års Danskuddannelse.

Den 5-årige periode begynder den dag, du første gang henvises til danskundervisning – dog senest en måned efter din ankomst til Danmark.

Er du flygtning eller familiesammenført har du ret til danskuddannelse i op til 5 år. Uddannelsesretten tæller ligeledes fra første gang du kan påbegynde danskuddannelse – dog senest en måned efter din ankomst til Danmark.

Klippekortsordning

Fra 1. januar indføres en klippekortsordning til danskuddannelsen for indvandrer. De kursister, der 1. januar allerede er i gang med en danskuddannelse, vil først blive omfattet af klippekortsordningen, når de henvises til et nyt modul.
Man får et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i deres undervisningsforløb. Fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul. Du skal dog gøre opmærksom på, hvis du ønsker at holde pause - ellers vil du automatisk få et nyt klip, når et nyt modul går i gang. Hvis du ikke består modultesten inden for den periode, modulet er beregnet til, vil du kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip. Det betyder tilgengæld, at du bruger flere klip til at bestå et enkelt modul og derfor vil have færre klip til de efterfølgende moduler.

Ved alvorlig sygdom

Ved alvorlig sygdom skal du rette henvendelse til Jobcentret, så Jobcentret kan tage stilling til om din uddannelsesret eventuelt kan forlænges.