Slå adgang med tegn til/fra

Revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager

For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i din arbejdsevne
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til, at du kan komme helt eller delvist i arbejde
  • må der ikke være andre tilbud, f.eks.et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud, der kan hjælpe dig med at få et fast arbejde.

Efter en konkret vurdering, hvor du er med til at udfylde relevante oplysninger om din uddannelsesbaggrund,  arbejdserfaring og dine begrænsninger for nuværende arbejde eller uddannelse og ønsker for fremtidigt arbejde, afgør vi, om du kan komme ind under revalideringen.
 

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du er i arbejde
Hvis du har svært ved at arbejde på normale vilkår, kan du tale om det med din arbejdsgiver. I kan sammen lave en aftale om at indrette dine arbejdsforhold, så dine begrænsning bliver tilgodeset.

Du og din arbejdsgiver kan kontakte vores medarbejder, der arbejder med kompenserende ordninger og arbejdsfastholdelse på tlf. 7211 3600. Her kan I i første omgang få rådgivning om mulighederne for at skabe bedre forståelse på arbejdspladsen, gøre din arbejdsdag lettere og eksempelvis søge om mentor eller hjælpemidler.
 
Hvis du er selvstændig
Hvis du har svært ved at arbejde på normale vilkår, kan du forsøge at indrette dit arbejde, så dine begrænsninger bliver tilgodeset.

Du kan kontakte vores medarbejder, der arbejder med kompenserende ordninger og arbejdsfastholdelse på tlf. 7211 3600, hvor du kan få rådgivning om de muligheder, der kan gøre din arbejdsdag lettere, eksempelvis søge om hjælpemidler.
 
Hvis du modtager sygedagpenge, dagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp
Hvis du har svært ved at arbejde eller tage uddannelse på normale vilkår, kan du tale om det med din sagsbehandler i Jobcentret. 
Sammen med din sagsbehandler, kan du finde frem til relevante tilbud, der vil blive afprøvet for at bringe dig i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
Hvis du modtager dagpenge, skal du være opmærksom på, at du skal drøfte en eventuel sygemelding med din a-kasse.
 
Hvis du modtager SU eller står uden forsørgelse
Hvis du overvejer, om du er berettiget til revalidering, skal du kontakte vores revalideringsgruppe på tlf. 7211 3600.
Modtager du SU, kan du kontakte en studievejleder og høre om muligheden for handicaptillæg.

Hvad består revalidering af?

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler lave en jobplan. Jobplanen skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.
 
En revalidering kan bestå af uddannelse. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.
 
Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år.
 

Hvad siger loven?
  • Beskæftigelsesloven