Slå adgang med tegn til/fra

Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du søge om særlig støtte.

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Du kan få bevilget særlig støtte til høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det er dog ikke en betingelse, at du faktisk modtager hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssystemet. Særlig støtte kan derfor bevilges særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssystemet.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.