Slå adgang med tegn til/fra

BBR

Bygnings- og BoligRegistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle bygninger og tekniske anlæg i hele Danmark.

BBR blev oprettet i 1977 ud fra de oplysninger, man havde den gang. Oplysningerne i registret er løbende ændret ud fra de byggetilladelser m.v., der senere er blevet givet.

Alle bygninger skal være registreret i BBR. Hos os er det Byg & BBR, der opdaterer BBR, men du har som ejer pligt til at sørge for, at  oplysningerne om din ejendom i registret er rigtige.

Du kan læse mere om BBR her.

Hvor kan jeg se mine BBR-oplysninger?

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom.

Du kan se og udskrive din BBR-meddelelse på www.OIS.dk eller i din skattemappe.

Du kan også finde oplysninger fra BBR på www.boligejer.dk, når du søger på din adresse i Find ejendomsdata.

BBR-meddelsen bliver automatisk sendt til dig:

  • Ved ejerskifte
  • Ved afslutning af byggesager, hvis det udførte byggearbejde har ændret noget i de registrede oplysninger i BBR
  • Når kommunen eller SKAT har lavet rettelser i de registrede oplysninger.

Meddelelsen har også et oversigtskort med bygningsnummerering og en oversigt over de valgmuligheder, der er til rådighed til registreringen. Det finder du på bagsiden.

Du skal være opmærksom på, at oplysningerne om din ejendom skal være sandfærdige - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Vi har dog ret til at kræve et byggeri bliver gjort lovligt, inden det bliver registreret i BBR.

 

Hvordan kan jeg rette mine oplysninger i BBR?

Når du modtager din BBR-meddelelse, er det vigtigt, at du omhyggeligt går den igennem for at kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.

Når du er ejer af en bygning eller bolig, er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Hvis du har rettelser eller ændringer til dinne BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR-oplysninger for din bolig, som du kan finde øverst på siden.

Hvis der mangler en bygning i BBR, skal du lave en skitse med mål af bygningen og  dens placering. Husk også at registrere højden på bygningen. Vi har også brug for at vide, hvad bygningen bruges til, og hvilke materialer tag og vægge er lavet af.

Hvis din bygning kræver byggesagsbehandling, kan du finde flere oplysninger på www.fredericia.dk/byggeri.

Vi har lov til at komme og se din bygning udefra og måle den op, hvis vi er i tvivl om oplysningerne er rigtige.

Hvor bliver oplysningerne i BBR brugt?

Oplysninger i BBR bliver blandt andet brugt til ejendomsvurdering,når du søger boligydelse og boligsikring, i forbindelse med kommuneplanlægning, byfornyelse, befolkningsprognose m.m..

Det er derfor meget vigtigt, at oplysningerne i registret er korrekte.

Oplysningerne i registret bliver også brugt i forbindelse med de fleste handler med fast ejendom og af alle låneinstitutioner.

Det siger loven

Skatteministeriet har det overordnede ansvar for BBR og bruger ofte oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysningerne i BBR.

Lov om Bygnings- og boligregistrering

Bekendtgørelse om ajourføring af BBR