Slå adgang med tegn til/fra

Nyregistrering af erhvervsejendomme

Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR

​​Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Fra november 2016 til marts 2017 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i Syd- og Sønderjylland. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendommene til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

I Fredericia Kommune starter processen i december 2016.
 

BBR Erhvervsservice
For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysningerne om deres erhvervsejendomme har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme skal du ikke selv foretage dig noget, før du bliver kontaktet af BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.
 
Hvad skal oplysningerne bruges til?
De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.
 
BBR bruges i mange sammenhænge
Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.
 
Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af ejendomme.
 
Ajourføring
SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommen ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.
 
Se SKATs hjemmeside
www.skat.dk/bbr
Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på 72 22 28 47.