Slå adgang med tegn til/fra

Ansøgning efter nyt bygningsreglement BR18

Bygningsreglement 2018 (BR-18) træder i kraft den 1. januar 2018.

BR-18 er et helt nyt bygningsreglement, der er opbygget anderledes end de foregående, og du bliver som ejer selv ansvarlig for opfyldelse af de tekniske bestemmelser.

Det betyder, at du i de fleste tilfælde skal have fat i en rådgiver til at hjælpe med at indplacere dit byggeri i den korrekte konstruktions- og brandklasse. I nogle sager er der desuden behov for en certificeret rådgiver inden for brand eller konstruktion.

BR-18 medfører, at kommunen som udgangspunkt ikke længere skal foretage teknisk byggesagsbehandling, men du skal i ansøgningen angive, hvilke tekniske bestemmelser, dit byggeri er omfattet af. Kommunen må kun undersøge, om dit byggeri overholder forskellige andre love, og vurdere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, dvs. placering og omfang af byggeriet i forhold til naboer m.v.

Dog vil kommunen i en overgangsperiode som alternativ til en certificeret rådgiver, kunne tilbyde at foretage teknisk byggesagsbehandling af de bærende konstruktioner og af de brandmæssige forhold ud fra dit projekt.

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde det til kommunen og indsende dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser. Her vil du også ofte have brug for din rådgiver.

Har du spørgsmål, eller vil du booke en forhåndsdialog, så ring på tlf. 7210 7838.

Bilag