Gothersgade 30 før og efter

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 65 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene.

Der har nu været sidste ansøgningsrunde i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen, og det er derfor ikke muligt, at søge om støtte herfra mere.

Alle projekter, der har modtaget tilsagn skal være færdige senest 1. maj 2019.

Om Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

I december 2012 donerede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond ’Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia’, som har fire ansøgningsrunder i året. Bevaringsfondens formål er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet og grave Fredericias kulturhistorie frem i lyset.

I juni 2016 modtog Fredericia Kommune yderligere 15 mio. kr. til at fortsætte arbejdet i Bevaringsfonden.  

Feedback