Billedet viser Gothersgade 30 før og efter renovering
Slå adgang med tegn til/fra

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 65 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene.

Der har nu været sidste ansøgningsrunde i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen, og det er derfor ikke muligt, at søge om støtte herfra mere.