Slå adgang med tegn til/fra

Byfornyelsesstøtte

Ansøgningsfrist d. 4. maj 2020

Det er igen i år muligt, at søge støtte til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune. 
Støtten gives til istandsættelse af private udlejningsejendomme og ejer- og andelsboliger i hele kommunen. Støtten skal sikre, at bygningerne sættes i stand i overensstemmelse med deres oprindelige arkitektur og materialer, og at boligerne forbedres. 

Støtten gives til beboelses ejendomme med en bevaringsværdi på 1-4.

Læs mere om kriterierne i "Byfornyelsesfolderen"

Kontakt os for en dialog, inden du søger.
 

Bilag