Slå adgang med tegn til/fra

Varmeforsyning

Varmeforsyning og varmeplanlægning i Fredericia Kommune.

Her kan du se mere om, hvor og hvad du kan, skal og må i forhold til varmeforsyning.

Du kan finde oplysninger om, hvor der er mulighed for kollektiv varmeforsyning, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og hvor der er forbud mod elvarme.

 

Kollektiv varmeforsyning

I Fredericia Kommune er de fleste ejendomme tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
9 ud af 10 ejendomme i kommunen forsynes med fjernvarme.

Kollektiv varmeforsyning. Nogle områder er planmæssigt udlagt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller naturgas. Nogle områder kan være markeret som udlagt til fjernvarme uden at der reelt er fjernvarme i området. Kontakt kommunen eller forsyningsselskaberne i tvivlstilfælde.
Her kan du se områder udlagt til kollektiv varmeforsyning 

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder bl.a., at der er pligt til at betale en tilslutningsafgift og en årlig afgift til forsyningsselskabet i området. Tilslutningspligten er ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab. Tilslutningspligt er ofte pålagt via lokalplanen. Den kan også være fastlagt i et godkendt projekt efter varmeforsyningsloven. Der findes en række muligheder for fritagelse og dispensation fra tilslutningspligten. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med tilslutningspligt  

 

Forbud mod elvarme betyder, at der ikke må etableres elvarme som primær opvarmingsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralvarmesystem. Der findes en række undtagelser og muligheder for dispensation. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med elvarmeforbud.

Når du er inde på et kort, kan du søge på adresser: Klik på knappen 'Søgning':  i bjælken over kortet og vælg 'Adresser'. Skriv/vælg først vejnavnet og herefter husnummeret.

Varmeplanlægning

Varmeplanlægning handler om at fremme de samfundsøkonomiske set mest fordelagtige løsninger for varmeforsyning af bebyggelser. Det handler om både økonomi og miljøforhold.

Strukturen i den nuværende varmeforsyning blev grundlagt i 1980'erne og 90'erne. Før 1990 arbejdede staten, amterne, kommunerne og forsyningsselskaberne sammen om varmeplanlægningen. Der blev udarbejdet regionale og kommunale varmeforsyningsplaner. Efter 1990 er varmeplanlægningen sket ved at kommunerne godkender projekter for kollektiv varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. Kommunen skal godkende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der har en kapacitet på 0,25 MW eller mere.

I planlægningsfasen, når kommunen udlægger nye lokalplanområder, gøres de første overvejelser om individuel eller kollektiv varmeforsyning. Inden den kollektive varmeforsyning kan etableres i et område, skal der udarbejdes og godkendes et projektforslag herfor. Hvis kommunen har godkendt et projektforslag for kollektiv varmeforsyning i et område, så kan man regne med, at netop denne opvarmningsform er det samfundsøkonomisk set bedste alternativ i netop dette område.