Slå adgang med tegn til/fra

Varmeforsyning

Varmeforsyning og varmeplanlægning i Fredericia Kommune.

Her kan du se mere om, hvor og hvad man kan, skal og må i forhold til varmeforsyning.

Du kan finde oplysninger om, hvor der er mulighed for kollektiv varmeforsyning, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og hvor der er forbud mod elvarme.

For spørgsmål om bygningsreglementets krav til opvarmning af bygninger, henvises til Byg og BBR.

 

Kollektiv varmeforsyning

I Fredericia Kommune er de fleste ejendomme tilsluttet kollektiv varmeforsyning.
9 ud af 10 ejendomme i kommunen forsynes med fjernvarme.

Kollektiv varmeforsyning. Nogle områder er planmæssigt udlagt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller naturgas. Nogle områder kan være markeret som udlagt til fjernvarme uden at der reelt er fjernvarme i området. Kontakt kommunen eller forsyningsselskaberne i tvivlstilfælde.
Her kan du se områder udlagt til kollektiv varmeforsyning 

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder bl.a., at der er pligt til at betale en tilslutningsafgift og en årlig afgift til forsyningsselskabet i området. Tilslutningspligten er ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab. Tilslutningspligt er ofte pålagt via lokalplanen. Den kan også være fastlagt i et godkendt projekt efter varmeforsyningsloven. Der findes en række muligheder for fritagelse og dispensation fra tilslutningspligten. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med tilslutningspligt  

 

Forbud mod elvarme betyder, at der ikke må etableres elvarme som primær opvarmingsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralvarmesystem. Der findes en række undtagelser og muligheder for dispensation. Kontakt kommunen for at høre nærmere. 
Her kan du se områder med elvarmeforbud.

Når du er inde på et kort, kan du søge på adresser: Klik på knappen 'Søgning':  i bjælken over kortet og vælg 'Adresser'. Skriv/vælg først vejnavnet og herefter husnummeret.

Varmeplanlægning

Varmeplanlægning handler om at fremme de samfundsøkonomiske set mest fordelagtige løsninger for varmeforsyning af bebyggelser. Det handler om både økonomi og miljøforhold.

Strukturen i den nuværende varmeforsyning blev grundlagt i 1980'erne og 90'erne. Før 1990 arbejdede staten, amterne, kommunerne og forsyningsselskaberne sammen om varmeplanlægningen. Der blev udarbejdet regionale og kommunale varmeforsyningsplaner. Efter 1990 er varmeplanlægningen sket ved at kommunerne godkender projekter for kollektiv varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. Kommunen skal godkende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der har en kapacitet på 0,25 MW eller mere.

I planlægningsfasen, når kommunen udlægger nye lokalplanområder, gøres de første overvejelser om individuel eller kollektiv varmeforsyning. Inden den kollektive varmeforsyning kan etableres i et område, skal der udarbejdes og godkendes et projektforslag herfor. Hvis kommunen har godkendt et projektforslag for kollektiv varmeforsyning i et område, så kan man regne med, at netop denne opvarmningsform er det samfundsøkonomisk set bedste alternativ i netop dette område.

 

De leverer varmen i Fredericia

I Fredericia Kommune leveres fjernvarmen af Fredericia Fjernvarme a.m.b.a eller TREFOR Varme, alt efter hvilket område, du bor i.

Nogle af erhvervsområderne i DanmarkC forsynes med naturgas fra Evida til opvarmnings- og procesformål. 

Her kan du se, hvem der leverer varme i hvilke områder: Kort over områder med kollektiv varmeforsyning i Fredericia Klik på et område og få oplysning om bl.a. aktuelt forsyningsselskab. 

For nærmere oplysninger om vilkår og priser for fjernvarme og naturgas henvises til Fredericia Fjernvarme https://www.fredericiafjernvarme.dk/, TREFOR Varme https://trefor.dk/varme og Evida https://evida.dk/

Individuel varmeforsyning

Oliefyr som varmeløsning er på vej væk: Det er regeringens mål, at oliefyr i 2030 er udfaset som opvarmningsform. Der må ikke længere installeres oliefyr i nye bygninger, og man må ikke udskifte sit gamle oliefyr med et nyt, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme. 

Hvis man ikke bor i nærheden af fjernvarmenettet, kan en varmepumpe være en god løsning, f.eks et jordvarmeanlæg eller en luft-til-vand-varmepumpe. Alternative varmekilder er solvarme, elvarme og pille- eller halmfyr.

Nogle supplerer med en brændeovn; de er desværre ikke så gode for miljøet. især de ældre modeller forurener med partikler. 

Nogle virksomheder anvender naturgas til proces- og bygningsopvarmning. Kun ganske få boliger i Fredericia opvarmes via gasfyr. 

Hvornår er elvarme ulovlig?

Det er forbudt at etablere elvarme som primær opvarmningskilde i nye og eksisterende huse i områder, hvor der er mulighed for fjernvarme eller naturgas. 

Elvarmeforbuddet er rettet mod brug af elradiatorer, elpaneler og lignende. Eldrevne varmepumper er som hovedregel ikke omfattet elvarmeforbud. 

Energistyrelsen pålagde i 1988 kommunerne at meddele elvarmeforbud for ny bebyggelse i de områder, hvor der allerede er kollektiv varme, eller hvor der vil komme kollektiv varme.

I 1994 pålagde Energistyrelsen kommunerne at meddele elvarmeforbud for både ny og eksisterende bebyggelse i de områder, hvor der enten er kollektiv varme, eller hvor der vil komme kollektiv varme.

Du kan derfor regne med, at hvis dit hus er bygget tidligere end 1988, og elopvarmningen blev etableret inden dette år, er det ikke i modstrid med elvarmeforbuddet.