Slå adgang med tegn til/fra

Børn og unge 0-18 år

Her finder du information om kvalitet og udvikling i Fredericia Kommunes dagtilbud og folkeskoler
Strukturel kvalitet i dagtilbud

Strukturel kvalitet i dagtilbud handler om beregning af normering og tildeling af ressourcer til de enkelte dagtilbud i kommunen.

Budget

Der tildeles et fast beløb pr. barn til dagtilbuddet.

Derudover kigger man på fordelingen af moduler i de enkelte daginstitutioner. I Fredericia Kommune tilbyder vi moduler på 30 timer, 37 timer og 47,5 timer. Et barn på fuldt modul udløser fuld tildeling til daginstitutionen, mens tildelingen for børn på deltidsmoduler gradueres.

0-2 årige børn tæller dobbelt, da de kræver flere personaleressourcer end de ældre børn.

Socioøkonomi

I Fredericia Kommune fordeles yderligere 12,2 mio. kr. årligt mellem distrikterne. Her kigger man på de forældre, der er bosiddende i de enkelte distrikter i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund. Eksempelvis vil distrikter med mange forældre med lav indkomst få overført flere midler end distrikter med færre forældre med lav indkomst.

Den næste analyse af forældrenes socioøkonomiske baggrund laves af Fredericia Kommune, og det arbejde er igangsat.  

Fast tildeling

Dagtilbud med udvidet åbningstid får årligt en fast tildeling. Det er politisk bestemt, hvilke daginstitutioner der har udvidet åbningstid.