Slå adgang med tegn til/fra

Overgang til anden uddannelse efter grundskolen

Målsætningen er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen i 2015

I Fredericia Kommune er vi godt på vej.

UU-Lillebælt (Ungdommens Uddannelsesvejledning) følger udviklingen i Fredericia og vejleder de unge i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Unge, der falder ud af en ungdomsuddannelse, bliver straks kontaktet af UU.