Slå adgang med tegn til/fra

Pædagogisk udvikling i dagtilbud og skoler

I Fredericia Kommune arbejder vi løbende med den pædagogiske udvikling i dagtilbud og skoler

Herunder får du et indblik i arbejdet.

Udviklingsprogram med dagtilbud og skoler

Fredericia Kommune har et samarbejde med Aalborg Universitet, hvor formålet er at udvikle skolerne igennem vidensbaseret og målstyret undervisning. Samarbejdet, der også omtales som LSP-samarbejdet, skal dokumentere, i hvor høj grad skolerne udvikler og styrker elevernes læring og trivsel. Andre vigtige fokuspunkter er forældrenes tillid til skolen samt medarbejdernes professionelle selvanerkendelse.

Læs mere om programmet under afsnittet "Bilag" herunder.

Bilag

Pædagogisk.dk

Center for Pædagogisk viden og Udvikling (CPU) har til opgave at kortlægge, udvikle, understøtte og koordinere den pædagogiske indsats i Fredericia Kommune på hele 0-18 års området. På www.pædagogisk.dk kan du læse om arbejdet med de forskellige strategier inden for IT og medier, Inklusion, Literacy, Natur og Sundhed.

Kvalitetsrapporter

Børn og Unge er ansvarlige for, at der udarbejdes en kvalitetsrapport for dagtilbud og en for skoler i Fredericia Kommune.

Kvalitetsrapporterne skal godkendes af Byrådet og udarbejdes hvert andet år af Børn og Unge. De skal vise, hvordan kommunen lever op til de udmeldte politiske mål for dagtilbud og skoler og blandt andet beskrive niveauet i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

Rapporten for dagtilbud omhandler 2014 og er godkendt af Byrådet den 9. marts 2015 og rapporten for skoler omhandler 2015-2017 og er godkendt af Byrådet den 24. april 2018.

Du kan finde rapporterne herunder i afsnittet "Bilag".

Læs mere om kvalitetsrapporter på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Bilag

Principper for forældresamarbejde

Et godt samspil mellem forældrene og de ansatte i dagtilbud og på skolerne er en styrke i den lokale indsats for børn og unges trivsel og læring.

Derfor har Børne- og Skoleudvalget udarbejdet et fælles grundlag for forældresamarbejdet. Det peger på fem fælles principper for forældresamarbejdet på hele 0-18 års området:

  • Forældresamarbejdet er et fælles ansvar
  • Forældrene og de ansatte samarbejder om at fremme barnets/den unges udvikling, trivsel og læring
  • Kommunikationen og dens mange former - er let tilgængelig og meningsfuld
  • Forældre bidrager på forskellig vis med det de kan
  • Barnets/den unges trivsel og læring vægtes altid højt, og derfor er der gode overgange for børn/unge

Du kan læse grundlaget og en uddybning af de fem principper i dokumentet herunder.

Bilag