Ungeundersøgelsen 2015

Undersøgelse af de unges sundhed, trivsel og kriminalitet giver viden til det forebyggende arbejde i Fredericia Kommune

De unge i 7.-9. klasse blev i efteråret 2015 spurgt til deres sundhed, trivsel og kriminalitet. Resultaterne foreligger i en kommunal rapport udarbejdet af skolesundhed.dk
 
Her er tallene for Fredericia Kommune sammenlignet med 31 andre kommuner, som også har gennemført ungeundersøgelsen.

I 2012 blev en lignende undersøgelse lavet, og det er positivt at se, at de unge i Fredericia Kommune ligger meget tæt på landsgennemsnittet i 2015. I 2012 lå Fredericia Kommune lavere på en række parametre.

Du kan finde hele rapporten i afsnittet "Bilag" herunder:

Bilag