Slå adgang med tegn til/fra

Genåbning af daginstitutioner og dagplejen

Har du børn i daginstitution eller dagpleje, kan du læse mere om genåbningen på denne side

Fredericia Kommune genåbnede vuggestuer, dagplejere og børnehaver torsdag den 16. april 2020, og det var dejligt at se jeres børn igen. Vi håber på en snarlig dagligdag, som vi alle kan genkende igen.

Alle forældre med børn i daginstitution og dagpleje har fået direkte information om genåbningen, men meget af informationen vil I også kunne finde her på vores hjemmeside, som bliver opdateret løbende.

Der er rigtig mange detaljer at holde styr på, og vi håber, I forstår og tager godt imod de mange ændringer i vores hverdag, som sker i denne Coronatid.

Fokus er at give alle børn så god en dag som muligt, selvom der en lang række forbehold, vi skal tage i løbet af dagen. Alle ressourcer sættes ind på samværet med børnene og dermed vil alt andet, som fx møder og pædagogisk dokumentation lægges væk for en tid.

NYTTIGE LINKS:

Sundhedsstyrelsen: www.coronasmitte.dk

Undervisningsministeriet om dagtilbud: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

Kommunernes Landsforening (KL), præciseringer af vejledninger og spørgsmål/svar: https://www.kl.dk/tema/covid-19-coronavirus/praeciseringer-af-vejledninger-og-spoergsmaalsvar-fra-sundhedsstyrelsen-paa-dagtilbuds-og-skoleomraadet/

Generel information til forældre med børn i daginstitution

Opdeling af børnene
Børnene vil det meste af dagen være inddelt i mindre legegrupper med en fast voksen tilknyttet og have baser rundt omkring både inde og ude. Der holdes afstand mellem grupperne.

Da medarbejderne ikke kan være på arbejde i hele åbningstiden hver dag, vil der i ydertidspunkterne ske en mindre blanding af børnene fra de forskellige grupper, men med fokus på afstand.

Vi skal som udgangspunkt være ude det meste af dagen, hvilket er Sundhedsstyrelsens anbefaling, fordi det er her, smittefaren er mindst. I tilfælde af virkelig dårligt vejr må vi være mere inde og må eksempelvis spise på skift etc.

Alt dette med opdeling og hvor børnene skal være, vil der være information og opslag om i den enkelte daginstitution.

Aflevering og afhentning
Der kan være lokale forskelle, så se opslag i dit barns daginstitution.

Kom kun én voksen og hav helst ikke søskende med ved aflevering og afhentning.

Der vil ikke være meget tid til den enkelte forældre til at snakke med personalet ved aflevering/afhentning. Bed i stedet om at få en samtale, hvis der er forhold, der kræver dette.

I skal medbringe det tøj og fodtøj, der er nødvendigt til alt slags vejr - og desuden rigeligt skiftetøj.

Dagens gang
Hente og bringe:
Det er meget vigtigt, at I angiver et ankomsttidspunkt/afhentningstidspunkt så præcist som muligt, for at vi kan tage godt imod børnene. Hold afstand, hvis andre forældre er ved at aflevere deres barn.

Der er talt meget om afstand, men da vi arbejder med små børn, vil der være situationer, hvor vi ikke kan holde afstand. Vi skal stadig kunne give børnene den omsorg, de har brug for, så selvfølgelig vil vi trøste børn, der er kede af det, vi vil komme plaster på, hjælpe med håndvask, toiletbesøg og selvfølgelig bleskift, men vi vil efterleve de hygiejneregler, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer
Der er stort øget fokus på rengøring, og der er ansat ekstra rengøringshjælp til alle daginstitutioner, og de vil være i daginstitutionerne og hjælpe til i løbet af dagen.

  • Alle kontaktflader (dørhåndtag, køleskabsgreb, vandhaner osv.) bliver rengjort 2 gange dagligt
  • Alle ansatte har fået grundig instruktion i håndvask samt i de hygiejneregler, der skal efterleves.
  • Børnene skal vaske hænder, når de kommer.
  • Personalet vil vise børnene, hvordan vi vasker hænder, hvordan vi nyser og hoster i ærmet. Børnene er i forvejen ret vilde med at vaske hænder, hvis de også må pjaske lidt med vand. Vi forsøger at gøre det så udramatisk, som vi kan.
  • Når vi er udenfor og ikke har adgang til håndvaske, medbringer vi våde klude, sæbe og alternativt håndsprit.
  • De voksne holder afstand til hinanden
  • Legetøj, som ikke er vaskbart, pakkes væk. Det legetøj, der er fremme, bliver rengjort 2 gange om dagen, til middag og ved arbejdstids ophør.
  • For de små børn, der sover til middag, skal I medbringe eget sengetøj, og sengetøjet skal vaskes/skiftes hver dag - det skal helst vaskes ved 80 gr.
  • Børnene skal have rent/nyt tøj på hver dag – og helst tøj der kan vaskes ved 60 gr.
  • Børn må ikke have eget legetøj med, og de må ikke have neglelak eller smykker på.

Hvis I har mulighed for det, så lad barnet få nogle kortere dage og evt. en fridag, der hvor det er muligt.

Generel information til forældre med børn i dagpleje

I disse tider bliver vi nødt til at tage nogle nye tiltag i vores hverdag i dagplejen for at sikre såvel børn som voksne bedst muligt.

Kom kun én voksen og hav helst ikke søskende med ved aflevering og afhentning.

Børnene skal have rent/nyt tøj på hver dag.

Børn må ikke have eget legetøj med i dagplejen, og de må ikke have neglelak eller smykker på.

Hvis I har mulighed for det, så lad barnet få nogle kortere dage, således at vi sikrer, at jeres dagplejer har tid til alt det ekstra rengøring.

Husk at medbringe godt varmt tøj, da det meste af dagen vil foregå udenfor.

Alle børn vil sove udenfor i barnevogn. Sengetøjet skal vaskes/skiftes hver dag.
Hvis det gør jer mere trygge, er I meget velkommen til selv at medbringe jeres egen barnevogn frem og tilbage hver dag.

Kan jeg melde mit barn ind i og ud af dagtilbud eller ændre modul i corona-perioden?

Ja, det sker som normalt via kommunens hjemmeside.

Mit barn skal starte i daginstitution/dagpleje. Hvordan kommer indkøringen til at foregå?

Kontakt leder, dagplejer eller kontaktpædagog i daginstitutionen for nærmere aftale om indkøring.

Mit barn har stadig brug for middagslur, hvordan vil det foregå?

Børnene sover selvfølgelig stadig, præcis som de plejer. På den måde er der ikke ændret på hverdagen. Vi sørger for, at der er den nødvendige afstand mellem krybber, barnevogne, madrasser eller hvor de nu sover.

Hvad skal vi selv medbringe?

I skal medbringe det, som I plejer at medbringe, f.eks. skiftetøj, frugt, madpakke (medmindre der er madordning), regntøj/flyverdragt, sovedyr m.v.

Skal mit barn have ekstra tøj med til at være ude?

Ja, forældrene skal sørge for, at deres barn har tøj på og tøj med til at kunne være meget udenfor.

Hvis vi holder barnet hjemme, er det så betalingsfri?

Nej, der er ikke betalingsfri - hverken for pasning eller frokostordning.

Må dagplejeren stadig gå i legegruppe?

Nej, forskellige børnegrupper ikke må blandes. Det betyder, at børnene ikke kommer i legestue i den kommende tid.

Kan mit barn komme i gæstepleje, hvis vores faste dagplejer er syg?

Hvis en dagplejer bliver syg, kan denne dagplejers børnegruppe som udgangspunkt godt komme i gæstedagpleje – også hos hver sin gæstedagplejer, hvis det er nødvendigt. Børnegruppen kan godt skifte tilbage til egen dagplejer, når denne raskmeldes.

Det betyder, at der kan placeres gæstebørn på ledige pladser hos dagplejerne. Vi holder fast i, at den enkelte dagplejer må have op til 4 børn. Der hvor dagplejeren har seniorordning, respekteres dette.

Spørgsmål kan som altid rettes til den pædagogiske leder eller distriktslederen.

Hvordan kan dagplejeren gøre ekstra rent, når hun også skal passe børnene?

Der vil blive gjort rent, inden børnene kommer, mens de sover til middag, og når de er gået hjem.

OBLIGATORISK LÆRINGSTILBUD: Hvordan er reglerne under corona-perioden?

Hvis dit barn er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud, så gælder de regler, som Børne- og Undervisningsministeriet har fastsat. Her står, at det er lederen af dagtilbuddet, der vurderer, om barnet har særlige behov, der gør det nødvendigt, at han eller hun stadig kommer i det obligatoriske læringstilbud.

For alle andre børn – uanset hvor de har bopæl – gælder det, at forældrene selv beslutter, om deres barn skal i vuggestue, dagpleje eller børnehave.