Slå adgang med tegn til/fra

Har dit barn særlige vanskeligheder?

I Fredericia Kommune har vi ansat et antal fagpersoner til at støtte op om de børn, der har brug for ekstra opmærksomhed på forskellige områder

Nedenfor kan du læse mere om, hvad Center for Pædagogisk viden og Udvikling (CPU) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan hjælpe børn og unge med.

Center for Pædagogisk viden og Udvikling (CPU)

CPU består af en gruppe fagfolk (pædagoger, lærere og konsulenter), som har opgaver, der retter sig mod at støtte op om udviklingen af den pædagogiske praksis ude i de fire distrikter.

Det primære fokus er at støtte op om distrikternes arbejde med implementering af de kommunale strategier og primære indsatser på børne- og ungeområdet, som er:

  • Sprog-/læsestrategien
  • Naturfags-strategien
  • Trivsel og sundhed/bevægelse/pædagogisk idræt
  • IT- og mediestrategi
  • Kreativitet og innovation
  • Talentudvikling og talentpleje
  • Brug af forskningsviden og dokumentation (samarbejde med LSP/Ålborg Universitet 2013 -2017)

CPU arbejder tæt sammen med de fire distrikter med det hovedformål at udvikle læringsmiljøet i samarbejde med personalet, således at så mange børn som muligt bliver i deres nærmiljø.

CPU arbejder med at understøtte implementeringen af den kommunale inklusionsstrategi. Børn med specialpædagogiske behov skal så vidt muligt indgå i normalområdets lærings-fællesskaber, og her er brug for en fokuseret indsats. 

Der er personale fra 0-6 års-området og fra skoleområdet, det vil sige støttepædagoger, specialpædagogiske konsulenter, et inklusionskorps med flere. De kobler deres viden og kompetencer, og de indgår i faglig sparring med lærere og pædagoger på både Børnehaven Stendalen (daginstitution med særlig ekspertise i forhold til handicappede børn) og Frederiksodde Skole (specialskole) samt Familie- og Børnesundheds handicapteam.

CPU varetager også myndighedsopgaver og visitation af børn, der viser sig at have særlige behov. Dette foregår i tæt samspil med Familie- og Børnesundheds distriktsteam.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre med børn, som har specielle behov/handicap. Ved PPR er der bl.a. ansat psykologer, talepædagoger og en fysioterapeut. Følg linket til PPR under "Læs også".