Slå adgang med tegn til/fra

Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn med bopæl i et udsat boligområde

Den 1. juli 2019 blev der indført obligatorisk læringstilbud for børn i 1-års alderen, der bor i udsatte boligområder og ikke går i dagpleje eller daginstitution. Det stiller Dagtilbudsloven § 44A krav om.

Hvis en familie har bopæl i et udsat boligområde, og barnet ikke er skrevet op til en plads i dagpleje eller daginstitution tre måneder inden det fylder et år, skal det starte i et obligatorisk læringstilbud. Fredericia Kommune skal i sådan en situation stille et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen i en daginstitution til rådighed. Barnets forældre skal også indgå i målrettede forløb med henblik på blandt andet at understøtte barnets danske sprog, læringsparathed og kendskab til danske traditioner og værdier. I det obligatoriske læringstilbud deltager barnet i daginstitutionens daglige aktiviteter og rutiner.

Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal optages i det obligatoriske læringstilbud, har de selv mulighed for at forestå en indsats, der lever op til det overordnede formål med det obligatoriske læringstilbud. Her skal forældrene blandt andet sikre, at

  • barnets danske sprog udvikles
  • barnets brede læringsforståelse understøttes gennem aktiviteter i hverdagen
  • barnets introduceres til danske traditioner og højtider samt demokratiske normer og værdier

Kommunalbestyrelsen/Børn og Unge skal føre tilsyn med forældrenes indsats. I tilsynet vil der blive lagt særlig vægt på forældrenes danskkundskaber. Vurderingen af forældrenes danskkundskaber gælder som udgangspunkt begge forældre og baseres på, om begge forældre har bestået 9. klasse, prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

Ønsker forældrene selv at forestå indsatsen, skal de give Fredericia Kommune / Børn og Unge skriftlig besked, inden barnet fylder 1 år.

Indmeldelse i dagpleje eller daginstitution

Hvis forældrene indmelder barnet i dagpleje eller daginstitution, inden barnet fylder 1 år, vil ovenstående ikke berøre familien. Indmeldelse i dagpleje eller daginstitution sker via Fredericia Kommunes hjemmeside.