Slå adgang med tegn til/fra

Sprogvurdering af 3-årige

Alle 3-årige børn skal tilbydes en sprogvurdering (vedtaget 01.08.07 jf. Dagtilbudsloven §11)

Sprogvurderingen tilbydes, når dit barn er mellem 2,10 år og 3,4 år.

  • Går dit barn i daginstitution i Fredericia Kommune, vil I som forældre automatisk få tilbudt sprogvurderingen via daginstitutionen. Den vil blive foretaget af en pædagog i dit barns daginstitution og i samarbejde med jer som forældre.
  • Går dit barn ikke i dagtilbud, når det er  3 år, vil du blive kontaktet af den sprogpædagogiske konsulent for aftale om en sprogvurdering jf. §11 stk. 2. i Dagtilbudsloven. Her påpeges, at børn uden for dagtilbud skal modtage en sprogvurdering for at afklare, om barnet skal modtage yderligere sprogstimulering end det sproglige miljø i hjemmet. Dette sker for at sikre, at børn uden for dagtilbud er bedst muligt sprogligt kompetente inden skolestart.

Kommunalbestyrelsen gør familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for at få en plads i et af kommunens dagtilbud. Som forældre har du ret til en dagtilbudsplads, fra dit barn er 30 uger. Ønsker du en dagtilbudsplads, skal du søge plads via digital pladsanvisning - se selvbetjening øverst på siden.

Vil du læse Fredericia Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger for børn i daginstitution og børn, som ikke går i et dagtilbud? Brug linkene under "Læs også".