Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til privat pasning i eget hjem

Reglerne for tilskud til privat børnepasning, hvor du ansætter en person til at passe dit barn i dit eget hjem

Denne ordning kan også kombineres med pasning i et kommunalt dagtilbud. Læs mere om kombinationsordningen her.

På denne side får du et overblik over aftalen om privat pasning. Under "Bilag" kan du finde hele aftalen i sin fulde længde, samt ansøgningsskema til ordningen.

 

Bilag

Hvor meget udgør tilskuddet?

Du kan få udbetalt et tilskud på 75 % af det beløb, som du skal betale for at få barnet passet.

I 2021 kan tilskuddet maximalt udgøre:

 • 30 timers plads: 4.769 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 37 timers plads: 5.723 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 47,5 timers plads: 6.359 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 30 timers plads: 3.465 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 3.591 kr. 
 • 37 timers plads: 4.158 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 4.309 kr. 
 • 47,5 timers plads: 4.620 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
  • Pr. 01.04.2021: 4.788 kr. 

I 2022 kan tilskuddet maximalt udgøre:

 • 30 timers plads: 5.068 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 37 timers plads: 6.081 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 47,5 timers plads: 6.757 kr. pr. måned pr. barn, der er 0-2 år
 • 30 timers plads: 3.429 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
 • 37 timers plads: 4.115 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år
 • 47,5 timers plads: 4.572 kr. pr. måned pr. barn, der er 3-5 år

Der kan maksimalt gives tilskud til tre børn pr. familie.
Det er ikke muligt at få hel eller delvis økonomisk friplads.
Tilskuddet gives udelukkende til børnepasning på det barn, der søges tilskud til og ikke andre opgaver som for eksempel rengøring, indløb og lignende.

Vær opmærksom på, at du selv hæfter for hele det beløb, der fremgår af pasningsaftalen, hvis dit barn er blevet passet, og ordningen efterfølgende ikke bliver godkendt.

Søskenderabat

Familier med mere end ét barn i daginstitution, dagpleje, fritidstilbud eller som får tilskud til privat børnepasning, kan få søskenderabat. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser. Søskenderabat til en plads i privat pasning udgør 85 % af søskendetilskuddet.

 

Læs mere om søskenderabat på www.borger.dk

Hvilke andre betingelser skal opfyldes?
 • Du kan få tilskud fra barnet er 0 år, indtil barnet skal i skole (hvis du ønsker at få dit barn passet hos en selvstændig børnepasser, skal barnet være mindst 24 uger). Der kan ikke ydes tilskud, så længe en af forældrene afholder barsel på barnet.
 • Aftalen, som du indgår med den private børnepasser, skal som minimum indgås for en tre måneders periode.
 • Børnepasseren skal have bestået dansk-eksamen i 9. klasse, Dansk 2 eller tilsvarende (skal vedlægges som dokumentation ved godkendelse af aftalen om privat pasning).
 • Der skal foreligge en straffeattest, som børnepasseren selv indhenter hos Politiet.
 • Der skal foreligge en børneattest på medarbejderen, som indhentes af Fredericia Kommunes Rektrutteringsteam.
 • Tilskuddet kan tidligst ydes efter tre måneder beregnet fra den dato, hvor vi har modtaget din ansøgning, aftale, attestation til Barsel.dk samt straffeattest på børnepasseren. 
 • Du skal skriftligt kunne dokumentere udgiften til pasningen. 
 • Fredericia Kommune har pligt til at føre tilsyn med børnepasningen og skal derfor godkende den person, som I vælger. Det sker efter de samme principper som godkendelse af en kommunal dagplejer. Kommunen vil komme på anmeldt og uanmeldt besøg. 
 • Der kan ikke ydes støtte til børn i privat pasning.
 • En au-pair fra udlandet kan ikke godkendes til ordningen, da pågældende ikke har arbejdstilladelse men kun opholdstilladelse og derfor ikke må påtage sig lønnet arbejde.
Hvordan udbetales pengene?

Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NemKonto hver måned, første gang den kommende lønudbetaling efter at Fredericia Kommune har godkendt pasningsordningen. Udbetalingen ophører ligeledes i den måned, hvor pasningsordningen stopper.

Hvad med skatten

Tilskuddet er skattefrit. Hvis den ansatte bor hos jer, gives der ikke tilskud til værdi af kost og logi – kun til selve lønnen.

Hos Skat kan du få vejledning om betaling af skat for den person, du har ansat samt oplysninger om reglerne for værdi af fri kost og logi. 

Når den private pasning stopper

Når ordningen ophører, gælder de almindelige regler for et dagtilbud, hvor du søger plads tre måneder, før pladsen ønskes, jf. pasningsgarantien.
 
Er ordningen oprettet med et barn under 30 uger, kan der ikke tilbydes dagtilbud, jf. pasningsgarantien.

Hvis ordningen afbrydes, har du mulighed for at få et pasningstilbud i Fredericia Kommune med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Men du har ikke krav på en bestemt plads i en institution eller hos en dagplejer.

Vi anbefaler, at du søger plads tre måneder, før pladsen ønskes, svarende til kommunens pasningsgaranti-ordning.

Når pasningspersonen holder ferie

Forældrene står selv for pasning, når pasningspersonen holder ferie.
Hvis pasningspersonen afholder ferie, og personen ikke har været ansat hos dig i ferieoptjeningsåret, skal den ansatte anvende sit feriekort fra tidligere ansættelsesforhold.
 
Da der i den ansattes ferieperiode ikke skal ske nogen lønudbetaling, kan der ikke ydes tilskud i perioden. Du skal kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 10 70 00, så tilskuddet kan blive reguleret.

Sygdom

Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet, når pasningspersonen er syg.

Udgifter til børnepasseren

Lønnen mellem forældre og børnepasser aftales indbyrdes. Den aftalte bruttoløn påføres pasningsaftalen. Bruttolønnen er eksklusiv feriepenge.

Der skal betales feriepenge 12,5 % pr. måned af bruttolønnen. Feriepengene skal indbetales til Feriekontoret. Ved yderligere spørgsmål kontaktes Feriekontoret.

Af den månedlige bruttoløn skal der tilbagebetales ATP for den ansatte. Der skal ligeledes tilsidesættes bidrag til arbejdsgiver-ATP. Ved yderligere spørgsmål kontaktes ATP-kontoret.

Når der er indgået et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, bør forældrene tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringen kan tegnes i ethvert forsikringsselskab, der har ret til arbejdsskadeforsikringer.

Løn og ansættelsesvilkår

Når du anvender privat pasningsordning og ansætter en person, vil der være tale om en aftale, hvor forældrene er arbejdsgiver, og pasningspersonen er lønmodtager. Dette indebærer oprettelse af CVR-nr.

Kommunen er IKKE arbejdsgiver. Det er forældrene og pasningsperson, der aftaler løn med videre for børnepasningen. Når du vælger at ansætte en privat børnepasser, har du selv arbejdsgiveransvaret og påtager dig selv opgaver og ansvar i forbindelse med ansættelsesforholdet. Det betyder for eksempel, at forældrene selv står for ansvar for information om reglerne ved sygedagpenge, feriepenge med videre.
Eventuelle problemer, som opstår mellem forældrene og børnepasseren, kan ikke afhjælpes af kommunen. Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser.
 
Kommunen sørger for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet på 75,00 kr. pr. måned svarende til kommunes udgifter hertil. Pasningspersonen skal underskrive en erklæring på, at Fredericia Kommune, Personale og Uddannelse har tilladelse til at varetage ordningen med udbetaling af løn, modregning af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat med videre.
 
Du skal registreres som arbejdsgiver med CVR-nr. Men ved registrering med CVR-nr. skal man gøre opmærksom på, at kommunen står for administrationen, så kommunen sørger for indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag, A-skat med videre.
 
Administrationen fra Personale og uddannelse omfatter: Lønudbetaling til pasningspersonen, modregning af ATP, arbejdsmarkedsbidrag, A-skat, beregning af feriepenge. Indberetning til Skat, ATP med videre samt udarbejde feriekort og oplysningsseddel.