Slå adgang med tegn til/fra

Tilskud til privat pasning kombineret med et dagtilbud

Du har mulighed for at kombinere privat pasning med et kommunalt dagtilbud

På denne side får du et overblik over reglerne for privat pasning kombineret med et dagtilbud. Under "Bilag" kan du finde aftale-skema samt ansøgningsskema om kombinationsordningen.

Kombinationstilbuddet består af en plads på nedsat tid i en daginstitution eller dagpleje og pasning med en fleksibel pasningsperson, som du selv indgår en aftale med.

For at kunne benytte kombinationsordningen, skal du opfylde nogle krav og betingelser, som du kan læse om på denne side.

Bilag

Krav og betingelser
  • Kombinationsordningen kan benyttes, fra barnet er 30 uger gammelt
  • Tilbuddet er i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning af en privat børnepasser
  • For at få tilskud til kombinationsordningen skal du som enlig forsørger eller både du og din ægtefælle eller samlever have et dokumenteret pasningsbehov på grund af arbejde, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
  • Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (47,5 timer i daginstitution)
  • Pasningspersonen skal ansættes med et gennemsnitligt timetal på mindst 10 timer pr. uge. Barnet skal være i daginstitution minimum 30 timer pr. uge fordelt på alle ugens dage og minimum 4 timer pr. dag
  • Kommunen beder stikprøvevis om dokumentation for, at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov, afgivet i forbindelse med ansøgning om kombinationstilbuddet, er korrekte

Bemærk, at tilbuddet IKKE gælder for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Den private pasning kan foregå på to måder:

  • Du kan vælge at ansætte en fleksibel pasningsperson til at passe dit barn i dit eget hjem. Du bliver arbejdsgiver og skal oprettes med CVR-nummer med videre. Pasningen må derved ikke foregå i den private børnepassers hjem. Læs mere om tilskud til pasning i eget hjem
  • Du kan vælge at købe en plads ved en selvstændig børnepasser, som er godkendt af Fredericia Kommune. Her skal pasningen foregå i børnepasserens hjem. Læs mere om tilskud til privat pasning hos selvstændig børnepasser
Hvis ordningen afbrydes eller ændres
  • Hvis ordningen afbrydes er du garanteret pasning i dit barns nuværende daginstitution efter 3 måneder jævnfør pasningsgarantien
  • Ønsker du en fuldtidsplads tidligere end 3 måneder, og det ikke er muligt i dit barns nuværende daginstitution, kan vi hjælpe med at finde en plads i en anden daginstitution i Fredericia Kommune
Takster og tilskud

Taksten til dagtilbuddet og tilskudder til den fleksible pasningsperson beregnes ved hver enkelt sag.

Du kan maksimalt få udbetalt 75 % af dine udgifter for at få barnet passet.

Fredericia Kommune udbetaler maksimalt 31 kr. pr. time pr. barn til børn mellem 0-2 år og 22 kr. pr. time pr. barn til børn mellem 3-5 år.

Dit barn betragtes som 3 år fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder år.

Når den fleksible pasningsperson holder ferie

Forældrene står selv for pasning, når børnepasseren holder ferie.

Betaling under ferie skal du selv aftale med børnepasseren.

Sygdom

Det er dit eget ansvar som forælder at sørge for pasning af dit  barn ved børnepasserens sygdom.

Betaling under sygdom skal du aftale med børnepasseren.