Slå adgang med tegn til/fra

Ny styrket læreplan - Dagplejen i distrikt Ullerup bæk

De 9 pædagogiske grundlag

De pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, vi arbejder ud fra i dagplejen.

Grundlaget afspejler også det værdisæt (Børnesyn) og menneskesyn, som er en del af dagplejens samlede pædagogiske tænkning og praksis.

Bilag

De 6 læreplanstemaer

De seks læreplanstemaer skal sikre en sammenhæng og et samspil mellem det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og den viden, vi har omkring børns leg og læring.

For at give læringsmiljøet en bedre sammenhæng vil I som forældre kunne opleve, at temaerne kan flyde ind og ud mellem hinanden bl.a. i de frie ustrukturerede lege, den voksenstyrede aktivitetsplanlægning, hverdagsrutinerne osv.

Vi understøtter læreplanstemaerne med begrebet ”Leg og læring gennem hele dagen”.

Bilag