Slå adgang med tegn til/fra

Den kommunale ungeindsats i Fredericia Kommune

Her kan du læse om, hvordan alle unge i Fredericia kommer videre i uddannelse eller job

I Fredericia er formålet med Den Kommunale Ungeindsats (KUI, lov nr. 201), at indsatser for unge mellem 15-30 år i langt højere grad samdriftes og styrkes, så alle unge får en koordineret og sammenhængende plan for deres job- og uddannelsesforløb. Alle unge skal med! 

KUI er etableret, som en matrix mellem to koncernområder i Fredericia Kommune: Koncernen for Social og Beskæftigelse og koncernen for Børn og Unge. Matrixen har en styregruppe, som består af de to koncernchefer og stabschefen for Politik og Kommunikation. KUI ledes af en ledergruppe på fire: lederen af Jobcentrets Ungeteam, lederen af Ungerådgivningen, lederen af Voksen Myndighed og lederen af UU Fredericia. Sidstnævnte er formand for ledergruppen og bindeled mellem styregruppen og ledergruppen.

Vejledningsopgaverne i lov nr. 201 varetages af UU Fredericia, hvor alle medarbejdere enten har eller er i gang med diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Kontaktpersonordningen i lov nr. 201 udføres af UU-vejledere i UU Fredericia.

I Fredericia Kommune har vi valgt, at Den Kommunale Ungeindsats følger borgerne frem til det 30. år.

De unge og evt. forældrenes indgang til KUI går gennem UU Fredericia, som i samarbejde med Jobcenter Fredericia dækker hele ungegruppen. Det er også UU Fredericia, som har ansvaret for at indberette til og vedligeholde det fælles datagrundlag 'Ungedatabasen'.

Ansvaret for, at alle elever i Fredericia Kommune forlader 9. klasse med en uddannelsesplan, ligger hos UU Fredericia. Ansvaret for, at elever, som er i KUI-målgruppen har en særlig koordineret og sammenhængende plan for deres job- og uddannelsesforløb, ligger hos KUI-ledergruppen. Det er ligeledes KUI-ledergruppen, som har ansvaret for aktivpligten for de 15-17-årige og den opsøgende indsats op til det 25. år.

Fredericia Kommunes målsætninger for Den Kommunale Ungeindsats er, at:

  • 90% af de unge i Fredericia Kommune skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år (Profilmodellen - se 'Læs mere').
  • andelen af unge under 30 år, som hverken har et greb i uddannelsessystemet eller i arbejdsmarkedet, skal halveres (Ungedatabasen).
  • koordineringen på tværs af social-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er velfungerende og resultatskabende.
  • egne medarbejdere er en ressource i KUI i form af ansvar, viden og handling.
  • social-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen er koordineret i én uddannelsesplan og med én tovholder pr. ungeindsats.