Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Erritsø

Information om Distrikt Erritsø

Distriktet dækker Erritsø og Snoghøj. Det er beliggende nær skov og strand. Alle daginstitutioner og dagplejere har gode muligheder for at tage på ture ud i det blå. Distriktet er placeret ved de to Lillebæltsbroer tæt ved motorvej med gode tilkørselsforhold til både Fredericia by og de andre byer i området.

I Distrikt Erritsø har vi fire kommunale daginstitutioner (Brohaven, Lynghøjen, Snaremosen og Peter Aage Gården). Disse er alle 0-6 års daginstitutioner med tre-fem grupper. Vi har en selvejende daginstitution Erritsø Børnehus med to matrikler (Agerkrogen med to grupper til 3-6-årige og Bakkely med tre grupper til 0-6-årige). Der er en samarbejdsaftale mellem Erritsø Børnehus og alle daginstitutionerne og dagplejerne i distriktet.

Vi har 14 dagplejere, som er organiseret i tre teams i Distrikt Erritsø. Disse teams mødes blandt andet, når de er i legestue sammen. Dagplejerne har samarbejde med den nærliggende daginstitution, som de besøger og laver forskellige pædagogiske aktiviteter sammen med. Det betyder, at dagplejebørnene har kendskab til den daginstitution, hvor de senere kommer til at gå i børnehave.

Bilag

Samarbejde

Vi har et tæt samarbejde og megen sparring mellem de pædagogiske ledere i daginstitutionerne og dagplejen. Her er fokus på udvikling af distriktets tilbud.

Vi har udvikling af den pædagogiske faglighed i distriktet og læring for den enkelte medarbejder i centrum. Vi arbejder på at skabe anerkendende relationer i vores praksis. Vi udvikler vores faglighed med fokus på børnenes trivsel og læring. Vi er overbeviste om, at trivsel og læring er hinandens forudsætninger.

Vi bygger vores faglige udvikling på viden fra teorier og forskning og på viden opsamlet gennem projekter i vores distrikts praksis. Vi udvikler vores praksis ud fra Fredericia Kommunes Børne- og Ungepolitikken, og vi arbejder med de fem strategier, som omhandler:

 • Inklusion & AKT
 • Digital dannelse
 • Literacy
 • Naturfag
 • Mad, måltider & bevægelse

Distriktets pædagogiske ledere er ansvarlige for hver sin strategi. Der er netværk til hver strategi, og netværkene udvikler forløb i samarbejde med konsulenter fra Center for Pædagogisk Viden & Udvikling. Forløbene gennemføres i hele distriktet for at arbejde med indholdet i strategien.

Samarbejde 0-18 år

I Distrikt Erritsø har vi et fælles kontor på Erritsø Fællesskole afdeling Bygaden, hvor distriktsinstitutionslederen, distriktsskolelederen og distriktsfritidslederen sidder. Det giver gode muligheder for samarbejde på hele 0-18 års-området i distriktet både formelt og uformelt.

Vi har i distriktet et bredt samarbejde mellem dagplejen og daginstitutionerne. Når et barn fra en dagpleje skal starte i daginstitution, skries en beskrivelse af barnet, så vigtig viden om barnet går videre i daginstitutionen. 

På samme måde arbejder vi med at udvikle samarbejdet omkring overgangen mellem daginstitution og skole. Vi søger at etablere samarbejdende strukturer omkring børnene. Vi arbejder ud fra barnets perspektiv og søger at skabe gode og positive billeder af skolestarten for barnet på vej i skole. Når et barn skal i skole, udfylder primærpædagogen i daginstitutionen og barnets forældre et overgangspapir. Papiret beskriver barnet, så vigtig viden om barnet holdes fast - også efter skolestart.

Frokostordning

I Distrikt Erritsø er der frokostordning i følgende daginstitutioner:

 • Brohaven
 • Lynghøjen
 • Snaremosen
 • Peter Aage Gården
 • Erritsø Børnehus, Bakkely

I Distrikt Erritsø er der IKKE frokostordning i følgende daginstitutioner:

 • Erritsø Børnehus, Agerkrogen

Læs mere om frokostordningen

Forældrebestyrelsens medlemmer

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Formand
Annette Pustelnik - Snaremosen

Næstformand
Mia R Jørgensen - Lynghøjen

Øvrige medlemmer
Louise K Nielsen - Peter Aage Gården
Britt L Mozart- Brohaven
Rikke K Mikkelsen - Dagplejen

Personalerepræsentanter
Marianne Aagaard - Dagplejen
Maj-Britt Gertsen Guldborg - Distriktstillidsrepræsentant for pædagogerne i Erritsø
Tanja Levin - Pædagogisk leder Snaremosen
 

Forældrebestyrelsens årshjul og forretningsorden

ÅRSHJUL

Forældrebestyrelsen i Erritsø – 2018/2019
Møder afholdes på forskellige ugedag kl. 19-21

November
Første møde efter valg
Introduktion til bestyrelsesarbejdet
Konstituering
Gennemgang af årshjul og forretningsorden
Datoer for kommende møder
TEMA: Input til kvalitetsrapport og distriktets indsatser (i de år, hvor vi skal skrive kvalitetsrapport)
Nyt fra Distriktet
Fællesrådet
 

Januar
Kommende års budget
TEMA: Kommunale strategier
Læreplansarbejde i distriktet
Nyt fra distriktet
Fællesrådet
 

Maj
Fælles sommerpasning
Forretningsgang i institutionerne og dagplejen for forældrenes tilbagemelding i forhold til lukkedage og ferieperioder.
Nyt fra distriktet
Fællesrådet
 

September
Budgetlægning – høring
Prognoser og belægning i distriktet
Åbningstider
Læreplansarbejde i distriktet
Nyt fra distriktet
Fællesrådet
 

FORRETNINGSORDEN

Du kan læse forældrebestyrelsens forretningsorden i dokumentet herunder.

Bilag

Pædagogiske ledere

Brohaven

Kamilla Bergenhagen Jakobsen kamilla.jakobsen@fredericia.dk

Børnehaven Snaremosen

Tanja Levin  tanja.levin@fredericia.dk

Fotografen er på vej...

Børnehuset Erritsø – Agerkrogen og Bakkely

Hanne Ree  hanne.ree@fredericia.dk

Daginstitutionen Peter Aage Gården

Kirsten Hummelgaard Hansen  kirsten.hansen@fredericia.dk

Lynghøjen og Dagplejen

Stine Møller  stine.moller@fredericia.dk

 

Distriktsinstitutionsleder

Klavs Jensen klavs.jensen@fredericia.dk

 

Lukkedage