Slå adgang med tegn til/fra

Analyserapport om myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet

Rapporten indeholder en analyse af myndighedsarbejdet på det udsatte børn- og ungeområdet i Fredericia Kommune. Rapporten er udarbejdet af Task Forcen på børne- og ungeområdet i efteråret 2021. Rapporten er udarbejdet på baggrund af skriftligt materiale fra Fredericia Kommune, interview med en række aktører i Fredericia Kommune samt en juridisk og socialfaglig sagsgennemgang gennemført af henholdsvis Ankestyrelsen og VISO i Socialstyrelsen.

Hvert kapitel indeholder en sammenfatning af de identificerede styrker og udviklingspunkter samt Task Forcens anbefalinger for det tema, som det enkelte kapitel belyser.

Indhold
1. Sammenfatning, baggrund og indhold
2. Overordnet styring og faglig ledelse
3. Faglig udredning
4. Valg af indsats og opfølgning
5. Inddragelse

Bilag