Slå adgang med tegn til/fra

Fysioterapi til børn med særlige behov

Her kan du læse om fysioterapeutiske tilbud til børn i alderen 0-5 år.

Børneterapeuternes konsulentbistand er et tilbud om fysioterapeutisk råd og vejledning til børn i alderen 0-5 år med motoriske og sensoriske vanskeligheder.

Børn i alderen 5 år og derover varetages af fysioterapeut i PPR.

Tilbuddene findes i:

 • Specialafdelingen i Børnehaven Stendalen.
Hvem kan henvende sig?
 • Forældre
 • Sundhedsplejersker
 • Dagplejepædagoger
 • Pædagoger
 • PPR
 • Andre fagpersoner
Børneterapeuterne kan tilbyde
 • Vurdering af barnets grovmotorik, finmotorik og sansemotorik
 • Udarbejdelse af faglig vurdering
 • Råd og vejledning til de voksne omkring barnet
Henvisning - Børneterapeutisk konsulentbistand

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til børneterapeutisk konsulentbistand:

 • Udfyld henvisningsskema til børneterapeutisk konsulentbistand. Skemaet skal sendes til borneterapien@fredericia.dk
  • Henvisningsskemaet ligger som PDF-fil her på siden, men kan downloades internt i kommunen som word-fil via Broen 
 • Jo mere præcist skemaet er udfyldt, jo hurtigere kan vi behandle henvendelsen
 • Tlf. 22 50 33 62

Forventninger

 • Du kan forvente, at vi gennemgår henvisningerne en gang om ugen. Du kontaktes inden for 14 dage af en terapeut med henblik på en aftale.
 • Vi forventer at den henvisende fagperson og mindst én forældre deltager ved første besøg og opfølgende kontroller.

Bilag

Henvisning - Vedligeholdende træning

Sådan kommer du i kontakt med børneterapeut til vedligeholdende træning:

 • Indstilling til vedligeholdende træning sker som udgangspunkt gennem fagpersonale, der kender til barnets problematikker.
 • Udfyld henvisningsskema til vedligeholdende træning. Skemaet skal sendes til borneterapien@fredericia.dk
 • Jo mere præcist skemaet er udfyldt, jo hurtigere kan henvendelsen behandles.
 • Tlf. 22 50 33 62

Forventninger

 • Du kan forvente at blive kontaktet indenfor 14 dage, hvor det videre forløb kan planlægges. Alt efter venteliste kan der gå noget tid, inden træningen kan starte op.     
 • Forløbet vil som udgangspunkt vare 8-12 uger med en ugentlig træning. Det aftales, om det giver mening, at træningen foregår i Stendalen, på skolen eller i daginstitutionen.
 • Er der børn med sammenlignelige behov, arbejdes der på at lave små hold.

Bilag

Børneterapeuternes øvrige opgaver
 • Behandling af børn med handicaps tilknyttet Børnehaven Stendalen
 • Træning af børn med en genoptræningsplan i alderen 0-18 år, undtagen ortopædiske patienter over 12 år, som trænes på genoptræningscenteret
 • Børneterapeuterne har et bredt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i kommunen.