Slå adgang med tegn til/fra

Afdelingsråd og skolebestyrelser

Skolebestyrelserne fastsætter de overordnede principper for skolens aktiviteter

I Fredericia Kommune er der en skolebestyrelse for hver distriktsskole og på Frederiksodde Skole. Derudover er der afdelingsråd på alle matrikler.

Du finder medlemmerne af skolebestyrelser og afdelingsråd på skolernes hjemmesider.

Under "Bilag" kan du se Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Fredericia Kommune.

I afsnittet "Bilag til Styrelsesvedtægten" kan du finde bilag, der giver en oversigt over forhold, som Byrådet har truffet beslutning om i relation til den kommunale folkeskole og skolebestyrelserne. Her kan du også finde styrelsesvedtægterne for Ung Fredericia (10'ende klasse og Fredericia Ungdomsskole).

 

Bilag

Bilag til Styrelsesvedtægt
Skolebestyrelsens sammensætning

Der er forældre-, elev- og medarbejderrepræsentation fra alle skolens afdelinger i bestyrelsen.

Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen beslutter blandt andet principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres - for eksempel elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning med mere
  • samarbejdet mellem skole og hjem - hvor mange forældremøder skolen skal holde med mere
  • arbejdets fordeling mellem lærerne - for eksempel spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik med mere

Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra skolebestyrelse til skolebestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i en beslutning truffet af skolebestyrelsen, kan du kontakte til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du kontakte kommunen.

Hvad siger loven?