Slå adgang med tegn til/fra

Den attraktive udskoling

- Et rigtig godt sted at lære og at være

Udvikling af den attraktive udskoling

I Fredericia Kommune er folkeskolerne delt op i fire distrikter. Hvert distrikt samler eleverne fra 7. – 9. klasse på én samlet udskolingsafdeling. Denne skolestruktur blev etableret i 2013 og hviler blandt andet på princippet om at skabe optimale innovative, motiverende læringsmiljøer, der appellerer til alle børn og unge.

I tråd med dette princip er der i 2020 igangsat en fælles udviklingsproces på tværs af udskolingsafdelingerne, som frem mod 2023 skal føre skolerne videre fra en tidligere linjeopdelt struktur på alle udskolingsafdelingerne og frem mod implementering af en række nye valgfagskrav fra Børne- og Undervisningsministeriet samt en afkortning af skoleugen med 2 timer fra 2020/21. Ud over dette arbejder skolerne også med nye former for klassedannelse, ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er knyttet tæt til udviklingsarbejdet på alle udskolingsafdelinger med henblik på at kvalificere og støtte op om de unges valg af ungdomsuddannelse.

Som et solidt fælles fundament for pædagogisk udvikling med plads til lokale forskelle, der fremmer alle elevers udvikling, vil skolerne arbejde frem mod følgende fælles elementer i 'Den Attraktive Udskoling' (DAU):

  • FÆLLESSKABER
  • MESTRING OG ALSIDIG KOMPETENCE
  • SELVKENDSKAB
  • STÆRK PROFESSIONSIDENTITET
  • FORMÅLSSTYRET SAMARBEJDE

Se Bilag herunder for en uddybning af elementerne.

 

Udskolingsafdelinger i Fredericia Kommune:

  • Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden
  • Fjordbakkeskolen, afd. Taulov
  • Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej
  • Ullerup Bæk Skolen, afd. Nørre allé

Frederiksodde Skole, som er en skole for elever med særlige undervisningsbehov, indgår ad hoc i det fælles udviklingsforløb.

 

Bilag