Slå adgang med tegn til/fra

Kan mit barn skifte skole?

Læs her om reglerne for skoleskift

Du har ret til at få dit barn optaget i distriktsskolen, i en anden folkeskole efter eget valg eller i en skole i den anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Hvis dit barn skal skifte skole, skal du kontakte den ønskede skole. Kontaktoplysninger finder du herunder:

  • Erritsø Fællesskole, tlf.​ 7210 6260​ - hjemmeside
  • Fjordbakkeskolen, tlf.​ 7210 6270​ - hjemmeside
  • Kirstinebjergskolen, tlf.​ 7210 6250​ - hjemmeside
  • Ullerup Bæk Skolen, tlf.​ 7210 6240​ - hjemmeside

Er det ikke muligt at imødekomme alle forældres ønske om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter disse retningslinjer, som er vedtaget af Fredericia Kommunes Børne- og Skoleudvalg:

  1. 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. 2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  3. 3. Optagelse fra en venteliste prioriteret efter tilmeldingsdato
  4. 4. Hvis flere børn har samme prioritering på ventelisten, foretages lodtrækning

Kriterierne 1-4 gælder i prioriteret rækkefølge.

Den enkelte skole skal imødekomme forældrenes ønske om optagelse af elever fra anden skole end distriktsskolen ved ledige pladser til og med et elevtal på 23 elever pr. klasse. Skolen har således mulighed for at reservere fem pladser til eventuelle nye elever fra eget distrikt.