Slå adgang med tegn til/fra

Modersmålsundervisning

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning skal kommunalbestyrelsen tilbyde modermålsundervisning ud fra de gældende regler

Formål

Modersmålsundervisning er et frivilligt tilbud, der har til formål at udvikle og vedligeholde elevens kendskabet til modersmålet og bibringe viden om forholdene i hjemlandet. Eleven får således mulighed for at forstå sin baggrund og beherske sproget.

Hvem kan deltage

Modersmålsundervisningen er primært for elever fra 1.- 9. klassetrin, men kan også gives til elever i børnehaveklasse.

Forældremyndighedsindehaverne skal være enige om, at barnet tilmeldes modersmålsundervisning.

Godkendelse til undervisning

Undervisningen er gratis for elever fra Fredericia Kommune at deltage i.

Elever fra andre kommuner skal rette henvendelse til deres egen kommune for at blive godkendt til undervisning i Fredericia Kommune.

Elever fra andre kommuner er først sikret en plads, når hjemkommunen og Fredericia Kommune har godkendt, at eleven kan deltage i modersmålsundervisningen.

Undervisningen etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisningen i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer.

Undervisningen vil foregå udenfor skoletiden på en skole i Fredericia Kommune på hverdage eller lørdage. Undervisningen følger skoleåret fra august til juni måned.

Elektronisk ansøgning

Der åbnes for elektronisk ansøgning via Fredericia Kommunes hjemmeside den 1. april. Der lukkes for tilmelding den 23. april.

Ansøgere vil herefter få skriftlig besked i e-Boks om, om der oprettes hold.

Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende.

 

For yderligere oplysninger om modersmålsundervisning kan Sekretariat for Børn, Unge og Kultur kontaktes på tlf. 41 21 23 18

Link til Bekendtgørelse om folkeskolens modermålsundervisning, klik her