Slå adgang med tegn til/fra

Møllebo

Møllebo er et kommunalt aflastningstilbud i Fredericia.

Tilbuddet henvender sig primært til familier med børn og unge med særlige behov. Vi rummer børn/unge med forskellige diagnoser indenfor ADHD og autisme spektret og generelle udviklingsforstyrrelser.

Møllebo er rent fysisk beliggende i lokaler, der til dagligt benyttes af STU Fredericia. Derfor har vi alle de gode lokaler, der følger med ved at være på en skole. Stort køkken samt et fællesrum med bordtennisbord og plads til at udfolde sig. Ligeledes er der en stor gymnastiksal, en svømmehal og en dejlig udendørs legeplads med bålhus, der kan benyttes.

Er man barn/ung på Møllebo, får man tildelt sit eget rum, så man altid har mulighed for at trække sig, hvis man skulle have behov for det.

Der findes to Møllebohold - Møllebo 1 og Møllebo 2.

Begge hold består af to ansatte og har plads til 6 børn/unge.

Det er altid de samme ansatte, man møder, når man kommer på weekend på Møllebo.

Begge Møllebohold har aflastning én gang i måneden, 11 gange om året. Eneste undtagelse er juli måned, hvor der er sommerferie.

Tilbuddet løber fra fredag kl. 14, til søndag kl. 16.

En typisk weekend

Fredag:

  • Ankomst til stedet.
  • Der pakkes ud og redes seng.
  • Socialt samvær/leg og hygge.

Lørdag:

  • Tur ud af huset. (Evt. Baboon city, biografen, go-cart, bowling, restaurant, Djurs sommerland ol.)
  • Hygge og socialt samvær derhjemme.

Søndag:

  • Hyggedag/oprydning.
Aflastning i trygge rammer

På Møllebo lægger vi især vægt på begrebet ”aflastning” – både for barnet/den unge selv, men også for familien. Det er vigtigt for os, at det er hyggeligt at være på Møllebo.

Vi vægter genkendeligheden, og derfor er det altid det samme personale, man møder på en weekend hos os.

Personalet på Møllebo er til dagligt ansat indenfor specialområdet og besidder de fornødne kompetencer og uddannelse, så familien trygt kan aflevere deres barn/den unge i vores varetægt.

Vi fokuserer på et tæt og åbent forældresamarbejde til gavn for barnet/den unge – ligesom vi tager udgangspunkt i den enkelte ift. dennes trivsel på en Møllebo-weekend.

Vi vægter meget højt at være til stede og have tid til snak, aktiviteter og fordybelse – ligesom vi bruger tid på at guide de unge i deres relationer.