Slå adgang med tegn til/fra

Vi tilbyder

De enkelte klasser planlægger undervisningen, så du kommer rundt om mange forskellige emner i løbet af din tid på STU Fredericia. Undervisningen tager udgangspunkt i emnerne arbejde, bo eller fritid. Derudover har du mulighed for at vælge andre spændende forløb, hvis det giver mening for dig og dine mål for livet.

Valgfag

Vi har valgfag på STU, fordi vi gerne vil have, at de unge har medbestemmelse for egen læring, og fordi vi gerne vil have fællesskab på tværs af klasserne.  

I øjeblikket har vi valgfag 2 gange om ugen, hvor der bliver tilbudt 3-4 valgfag pr. dag.

Vi har valgfagene på tværs af klasserne, og de unge er selv med til at bestemme, hvilke fag der udbydes.

Eksempler på valgfag

 • Engelsk
 • Udeliv
 • E-sport
 • Lektiehjælp
 • Scooter/cykelværksted
 • Keramik
 • Foto
 • Svømning
 • Fitness
 • Hockey
 • Sløjd
 • Skattejagt
 • og mange andre
Nada

Nada er en metode, som stammer tilbage fra 1970’ erne, og er en øreakupunktur, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner.

Nada kan være med til at genskabe indre ro og styrke ens evne til at fokusere.

Man arbejder ud fra 5 punkter i ørerne. Enten med nåle, som man har i ørerne i 45 min. eller som guldkugler, som man har siddende i op til en uge.

Nada er en naturlig behandlingsmetode.

Milife

På STU deltager de unge i et Milife forløb. Milife er læring i personlige og sociale kompetencer. Et Milife forløb består af 6 moduler:

 1. Modul: Min personlige historie. Mine vaner, min komfortzone og mit mindset.
 2. Modul: Mine styrker og mine værdier
 3. Modul: Min kommunikation og mit kropssprog
 4. Modul: Mine følelser
 5. Modul: Min konflikthåndtering
 6. Modul: Mine relationer og mine venner. Hvad har jeg lært. Min personlige handlingsplan.

Milife handler om én selv og om klassekammeraterne. Man udvikler sig, og man udvikler sig sammen.

Jo bedre du har det med dig selv og med andre mennesker, jo lettere har du ved at lære i skolen.

Når du har det godt med dig selv og andre, betyder det bl.a., at du er i stand til at:

 • Forstå dine egne følelser og kan styre dem.
 • Føle og vise empati for andre.
 • Etablere og opretholde positive relationer
 • Sætte positive mål og gennemføre dem
 • Træffe ansvarlige beslutninger.

Det er nogle færdigheder, som alle mennesker har brug for at lære for at trives godt med sig selv og med andre og på sigt kunne bidrage konstruktivt til samfundet. Det kaldes personlige og sociale kompetencer.

Det, den unge lærer, vil man kunne bruge i mange forskellige situationer nu og i resten af livet.

På Milife tilrettelægger vi et læringsrum og faciliterer processer, hvor den unge kan udvikle sine personlige og sociale kompetencer.

 

 

Babykursus

Mange unge har en drøm om at få et barn, men ved ikke rigtigt, hvad det vil sige at have ansvar for en baby.

På et babysimulator kursus kan du eller evt. et ungt par prøve, hvad det vil sige under virkelighedsnære forhold med en babydukke, der er meget virkelighedstro. Du kan prøve at passe en "baby", som kræver omsorg og kærlighed dag og nat. Som en rigtig baby skal denne baby have mad, skiftet ble, trøstes og pusles om, leges med og stimuleres. Bagefter kan du sammen med underviserne, via en dataoverførsel fra "baby" til en computer, se om baby er blevet passet og ud fra dette blive bedre til at tage sig af en babyen.

Målet med kurset er ikke at skræmme dig fra at få en baby, men at give dig et realistisk billede af hvad det vil sige at have ansvaret for et barn og derfor et grundlag for at overveje om du eventuelt ønsker at være forælder.

Kurset strækker sig over tre uger, hvor de forskellige områder som stimulering af baby, omsorg for baby og pasning i det hele taget tages op. Hvad vil det sige at have et forældreansvar - hvad indebærer det osv.?

Kurset omhandler også emner som følelser, kærester, sex, prævention og ungdomsliv/voksenliv.

Alle de unge på STU Fredericia tilbydes et babysimulatorkursus, hvis de ønsker det, men andre unge, der kan have glæde af kurset, kan også deltage mod en kursusafgift - ring og hør nærmere om hvornår næste kursusforløb starter.

Hygiejnebevis

Vi tilbyder i samarbejde med AMU Syd i Kolding, at de unge kan tage et hygiejnebevis.

Formålet med beviset er, at de unge tilegner siger viden indenfor produktion, opbevaring og salg af mad. Kurset afsluttes med en prøve.

Kurset, der varer 4 dage i tidsrummet kl. 9-15, er særligt tilrettelagt for de unge på STU. Der vil være en medarbejder fra STU tilknyttet og de unge har mulighed for at tage den afsluttende prøve individuelt.  

Kurset er for unge på STU, som enten er i praktik indenfor levnedsmiddelbranchen eller har en drøm om at komme det.

Læsevejleder/screening

På STU Fredericia er det muligt at blive screenet ift til sine læsefærdigheder. Det kan være med til at give et indblik i, hvor man har nogle udfordringer i sin læsning og forståelse af det læste.