Temperaturmåling af folkeskolen

Temperaturmåling: Børnene er fremtiden!

Her kan du følge med i temperaturmålingen

Byrådet har i visionen for Fredericia Kommune slået fast, at børnene er fremtiden. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 besluttede budgetpartierne desuden at afsætte midler til investeringer i netop børnene.

I Budget19 blev det ligeledes besluttet, at der skal laves en temperaturmåling på hele 0-18 års-området i Fredericia Kommune. Første skridt bliver med fokus på folkeskolen i Fredericia. Byrådet ønsker en folkeskole, der uddanner og danner alle børn og unge i et stærkt fællesskab, så de vokser ind i voksenlivet med de bedste muligheder for at trives og mestre deres liv. Og ikke mindst med den politiske ambition at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg i Fredericia. Udover folkeskolen vil der blive kigget på sammenhæng mellem folkeskole og fritidsområde, almen og specialområderne, overgang mellem 0-6 år og folkeskolen, økonomien på Børn og Ungeområdet og meget, meget andet.

På det seneste møde i Økonomiudvalget godkendte udvalget at igangsætte temperaturmålingen for folkeskolen i Fredericia Kommune, og at der afholdes en skolekonference primo marts.

Første del af temperaturmålingen vil tage afsæt i en omfattende evaluering af folkeskolereformens implementering i Danmark. Evalueringen bliver gennemført af Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i en række kommuner i Danmark. I forhold til Fredericia Kommune er det ekstraordinært aftalt, at evalueringen laves på alle fire distriktsskoler.

Undersøgelsen bliver gennemført i december 2018 til januar 2019 og giver os en unik mulighed for at kickstarte temperaturmålingen af folkeskolen og 0 – 18 års-området i Fredericia Kommune.

Der bliver holdt en skolekonference den 7. marts i MesseC. VIVE er inviteret til at komme og deltage på konferencen, hvor de vil fremlægge deres undersøgelse af skolereformens elementer, og der vil blive rig mulighed for at debattere i forskellige grupper.

Alle er velkomne. Vi håber, at rigtig mange med interesse for børn og folkeskolens udvikling i Fredericia, vil deltage.

 

 

Skolekonferencen den 7. marts 2019

Skolekonferencen finder sted den 7. marts 2019 i MesseC, og konferencen vil byde på oplæg og inddragende processer.

Vil du være med til at forme fremtidens folkeskole i Fredericia sammen med byrådet, så kan du enten deltage i skolekonferencen 7.marts, eller du kan, som forælder eller elev, komme med ideer til udviklingen af fremtidens folkeskole  ved at kontakte Charlotte og Kristine på temperaturmaaling@fredericia.dk Så vil vi i løbet af februar og lave aftale om et interview.

Sæt kryds i kalenderen den 7. marts 2019 fra 16-20, hvis du vil være med til at forme fremtidens folkeskole i Fredericia!

Feedback