Temperaturmåling af folkeskolen

Temperaturmåling: Børnene er fremtiden!

Her kan du følge med i temperaturmålingen

Byrådet har i visionen for Fredericia Kommune slået fast, at børnene er fremtiden. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 besluttede budgetpartierne desuden at afsætte midler til investeringer i netop børnene.

I Budget19 blev det ligeledes besluttet, at der skal laves en temperaturmåling på hele 0-18 års-området i Fredericia Kommune. Første skridt bliver med fokus på folkeskolen i Fredericia. Byrådet ønsker en folkeskole, der uddanner og danner alle børn og unge i et stærkt fællesskab, så de vokser ind i voksenlivet med de bedste muligheder for at trives og mestre deres liv. Og ikke mindst med den politiske ambition at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg i Fredericia. Udover folkeskolen vil der blive kigget på sammenhæng mellem folkeskole og fritidsområde, almen og specialområderne, overgang mellem 0-6 år og folkeskolen, økonomien på Børn og Ungeområdet og meget, meget andet.

På det seneste møde i Økonomiudvalget godkendte udvalget at igangsætte temperaturmålingen for folkeskolen i Fredericia Kommune. Derudover blev der afholdt en skolekonference primo marts.

Første del af temperaturmålingen vil tage afsæt i en omfattende evaluering af folkeskolereformens implementering i Danmark. Evalueringen bliver gennemført af Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i en række kommuner i Danmark. I forhold til Fredericia Kommune er det ekstraordinært aftalt, at evalueringen laves på alle fire distriktsskoler.

Undersøgelsen blev gennemført i december 2018 til januar 2019 og gav os en unik mulighed for at kickstarte temperaturmålingen af folkeskolen og 0 – 18 års-området i Fredericia Kommune.

Der blev afholdt en velbesøgt skolekonference den 7. marts 2019 i MesseC, hvor dagens deltagere blandt andet kunne bidrage med en SMS til de enkelte emner, der blev debatteret, hvorefter Fredericia Kommune nu arbejder videre med spørgsmål og kommentarer.

Kaffemøde med borgmesteren torsdag den 2. maj 2019

Kaffemøde med borgmesteren: Hvad mener du om folkeskolen i Fredericia?

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 16.30-17.30 har du som forælder til et barn i skolealderen mulighed for i helt uformelle rammer at mødes til en snak med borgmester Jacob Bjerregaard om folkeskolen i Fredericia. Har du nogle erfaringer eller gode bud på, hvad folkeskolen i Fredericia skal være kendetegnet ved, så tilmeld dig kaffemødet og mød op i forhallen på rådhuset.

Der vil være plads til 15 på kaffemødet, så vent ikke.

Tilmeld dig på temperaturmaaling@fredericia.dk

 

Video med borgmesterens invitation til kaffemøde:

Skolekonferencen den 7. marts 2019

Skolekonferencen fandt sted den 7. marts 2019 i MesseC, og konferencen bød på oplæg og inddragende processer.

Vil du være med til at forme fremtidens folkeskole i Fredericia sammen med byrådet, så kan du stadig, som forælder eller elev, komme med ideer til udviklingen af fremtidens folkeskole  ved at kontakte Charlotte og Kristine på temperaturmaaling@fredericia.dk

Programmet for skolekonferencen var:

16.00 Ankomst MesseC

16.30 Velkomst ved borgmester Jacob Bjerregaard og ungeborgmester Liv Mataji

16.45 Skolereformens aftryk på Fredericias folkeskoler ved seniorforsker Bente Bjørnholt, VIVE

17.20 Hvorfor er skolen afgørende for kommunen og kommunen afgørende for skolen? ved Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL

17.50 Intro til markedspladsen

18.00 Der bydes på sandwich og vand

18.30 Markedspladsen åbner. Der vil være 4 runder á 15 min., hvor der samtales om mange forskellige temaer med mange forskellige værter.

19.40 Afslutning ved borgmester Jacob Bjerregaard. Musisk indslag af Thomas Jensen, ansat på Fredericia Teater siden 2011

20.00 Tak for i dag!

Feedback