Temperaturmåling af folkeskolen
Slå adgang med tegn til/fra

Temperaturmåling: Børnene er fremtiden!

Her kan du følge med i temperaturmålingen

Byrådet har i visionen for Fredericia Kommune slået fast, at børnene er fremtiden. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 besluttede budgetpartierne desuden at afsætte midler til investeringer i netop børnene.

I Budget19 blev det ligeledes besluttet, at der skal laves en temperaturmåling på hele 0-18 års-området i Fredericia Kommune. Første skridt bliver med fokus på folkeskolen i Fredericia. Byrådet ønsker en folkeskole, der uddanner og danner alle børn og unge i et stærkt fællesskab, så de vokser ind i voksenlivet med de bedste muligheder for at trives og mestre deres liv. Og ikke mindst med den politiske ambition at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg i Fredericia. Udover folkeskolen vil der blive kigget på sammenhæng mellem folkeskole og fritidsområde, almen og specialområderne, overgang mellem 0-6 år og folkeskolen, økonomien på Børn og Ungeområdet og meget, meget andet.

Økonomiudvalget godkendte at igangsætte temperaturmålingen for folkeskolen i Fredericia Kommune.

Temperaturmålingen er nu færdig og lagt frem. Du kan se den her:

PDF ikon 5._temperaturmaaling_budgetseminar_2019.pdf

 

 

Byrådet inviterer til fremlæggelse af temperaturmålingen

Igennem det sidste år er der arbejdet intensivt med en omfattende temperaturmåling af folkeskolen i Fredericia. Nu er den færdig og klar til at blive præsenteret.

Det sker torsdag d. 26. september 2019 kl. 16.30-18.00 i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

PROGRAM
Kl. 16.30 Velkomst ved borgmester Jacob Bjerregaard
Kl. 16.35 Fremlæggelse af temperaturmålingen
Kl. 17.30 Dialog om fokusområderne i temperaturmålingen
Kl. 18.00 Afrunding ved formanden for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen

ALLE ER VELKOMMEN

Skolebesøg

Borgmesteren og Børne- og Skoleudvalget besøger kommunens folkeskoler fra slutningen af maj til midten af juni 2019. Frederiksodde Skole får dog først besøg i august 2019.

Besøg i andre kommuner - inspiration til skoleudvikling

Mandag den 12. august 2019 tager borgmesteren sammen med Børne- og Skoleudvalget og distriktsskolelederne til Aarhus. Her skal de tale med politikere og skolefolk i Aarhus Kommune om inspiration til skoleudvikling.

Kaffemøde med borgmesteren den 2. maj 2019

Kaffemøde med borgmesteren: Hvad mener du om folkeskolen i Fredericia?

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 16.30-17.30 havde borgmester Jacob Bjerregaard indbudt til kaffemøde, hvor forælder med børn i skolealderen havde mulighed for at mødes til en snak om folkeskolen i Fredericia. Kaffemødet blev afholdt med 16 deltagere. Udover borgmester Jacob Bjerregaard deltog byrådsmedlemmerne Ole Steen Hansen og Pernelle Jensen også.

Skolekonferencen den 7. marts 2019

Første del af temperaturmålingen tog afsæt i en omfattende evaluering af folkeskolereformens implementering i Danmark. Evalueringen blev gennemført af Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i en række kommuner i Danmark. I forhold til Fredericia Kommune var det ekstraordinært aftalt, at evalueringen blev lavet på alle fire distriktsskoler.

Undersøgelsen blev gennemført i december 2018 til januar 2019 og gav os en unik mulighed for at kickstarte temperaturmålingen af folkeskolen og 0 – 18 års-området i Fredericia Kommune.

Der blev afholdt en velbesøgt skolekonference den 7. marts 2019 i MesseC, og konferencen bød på oplæg og inddragende processer.Deltagerne kunne blandt andet bidrage med en SMS til de enkelte emner, der blev debatteret.

Programmet for skolekonferencen var:

16.00 Ankomst MesseC
16.30 Velkomst ved borgmester Jacob Bjerregaard og ungeborgmester Liv Mataji
16.45 Skolereformens aftryk på Fredericias folkeskoler ved seniorforsker Bente Bjørnholt, VIVE
17.20 Hvorfor er skolen afgørende for kommunen og kommunen afgørende for skolen? ved Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL
17.50 Intro til markedspladsen
18.00 Der bydes på sandwich og vand
18.30 Markedspladsen åbner. Der vil være 4 runder á 15 min., hvor der samtales om mange forskellige temaer med mange forskellige værter.
19.40 Afslutning ved borgmester Jacob Bjerregaard. Musisk indslag af Thomas Jensen, ansat på Fredericia Teater siden 2011
20.00 Tak for i dag!

SMS’er fra skolekonferencen:

Der blev sendt godt 100 SMS’er til Fredericia Kommune på skolekonferencen den 7. marts 2019. De 100 sms’er var input til temperaturmålingen af folkeskolen og kom fra deltagerne på konferencens 21 stande med forskellige temaer.

Sms’erne er efter konferencen samlet til en liste over emner, som temperaturmålingen skal kigge nærmere på:

 • Skolebestyrelsens arbejde og rolle
  • Involvering af forældre, ledelsesopgaven, inddragelse af fritidsområdet
 • Skole-hjem-samarbejdet
  • Skole-hjem-samtaler (antal, længde), information og kommunikation på digital platform, skolesekretærens rolle i skole-hjem-samarbejdet, sund mad i skolen
 • Historiefortællingen om folkeskolen – myter af forskellig art
  • Klassekvotient, økonomi, lærernes mødekultur, efterspørgsel på tiltag som allerede eksisterer
 • Økonomi
  • Tildelingsmodellen, flere penge, co-teaching
 • Undervisning og fagligt indhold
  • Valgfag – kreative fag
 • Pædagogisk og faglig ledelse
  • Ledelsesteamet, skolesekretærens rolle fremadrettet, samarbejdsaftale ml. lærere og pædagoger
 • Samarbejde mellem lærere og pædagoger
  • Nedskrevet aftale, viljen til teamsamarbejde, anerkendelse af hinandens styrker, brobygning mellem traineelæreruddannelsen og en pædagogtraineeuddannelse
 • Børnefællesskaber
  • Inspiration fra andre kommuner
 • Ledelse og organisering af fritidsområdet
 • Renovering af de fysiske rammer
  • Ventilation, udearealer, grupperum, aktiviteter i frikvartererne, rammer til udfoldelse af kreativitet
 • Samarbejde på tværs og tværgående temaer
  • Familieområdet og skolerne, samtalegrupper (aldersspredning, tilbageløb til skolen), co-teaching, PPR på skolen
 • Teknologi
  • Ikke bring your own device, engagerede og dygtige elever, både for drenge og piger
 • Skolereformens elementer
  • Skoledagens længde, læringsfællesskaber, variation i skoledagen, elevinddragelse.
VIVE og skolereformen

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE har været rundt på folkeskolerne i Fredericia i december 2018 og januar 2019 og lave fokusgruppeinterviews med elever, medarbejdere, skoleledere og Børn og Unge forvaltningen. VIVE har vurderet på implementeringen af skolereformen. Seniorforsker Bente Bjørnholt fra VIVE bragte undersøgelsesresultater ind på skolekonferencen, som blev afholdt 7.marts 2019.

Kristine og Charlotte, to konsulenter i Fredericia Kommune, har desuden gennemført interviews på Frederiksodde Skole med elever, medarbejdere, skoleledelse samt skolebestyrelsesmedlemmer med fokus på det specialpædagogiske skoletilbud samt børnenes fritidsinteresser og fritidsmuligheder.

Temaworkshop om fritidstilbud den 18. juni 2019

HVILKE FRITIDSTILBUD TIL BØRN OG UNGE?

Der var temaworkshop om fritidstilbud tirsdag den 18. juni kl. 17.00-20.00 i Fredericia Idrætscenter.

Her kunne deltagerne tage aktiv del i debatten om det kommunale fritidstilbud til børn og unge. Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier skød temaworkshoppen i gang, og han havde meget på hjertet. Alle med interesse for Fredericia Kommunes fritidstilbud var velkommmen til temaworkshoppen.

Program

Kl. 17.00 Velkomst ved borgmester Jacob Bjerregaard

Kl. 17.10 Børne- og ungeliv 2.0 ved Søren Østergaard

Kl. 18.00 Sandwich

Kl. 18.15 Børne- og ungepanel – interviewer Søren Østergaard

Kl. 18.50 Workshops med forskellige temaer – du vælger selv

Kl. 19.50 Afrunding ved Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget