Slå adgang med tegn til/fra

Kulturcenter Kongensgade 111

Kongensgade 111 er et af Fredericia Kommunes kulturhuse

Huset rummer

 • Udstillingsfaciliteter
 • Undervisnings-, øve- og aktivitetslokaler til musik, drama, billedkunst, dans og musical.

 
Det Danske Musicalakademi er også i bygningen, men på adressen Kongensgade 107.

Ansøgningsblanket kan tilsendes pr. mail ved henvendelse til kontoret på mail dks@fredericia.dk.

Bilag

Leje af Tavlehallen

Tavlehallen er en tidligere rustik værkstedshal, der kan anvendes som koncertsal, teatersal, udstillingssal, konferencesal mv. Den ligger bag hovedbygningen ud mod Kastellet.
 

Lokalet er 295 m2


14 x 21 meter med plads til 150 personer iflg. brandmyndighederne.


Tavlehallen fungerer som undervisnings-, prøve og arrangementssal for Den Kreative Skole, Det Danske Musicalakademi og Fredericia Teater/Uterus. Lokalet stilles til rådighed af Fredericia Kommune, Kultur- og Idrætsudvalget og administreres af Den Kreative Skole.


Der er særlige forhold vedrørende nabolokalet "Magasinet", samt lydniveau og gulvet i Tavlehallen. Se længere nede.


Hvem kan leje
Tavlehallen kan benyttes af institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner til musik-, drama-, billedkunst-, danseaktiviteter og musicals.


Reservation

Der kan ansøges om leje af Tavlehallen ved at sende en mail til dks@fredericia.dk.Priser

400 kr. pr. dag og 2.000 kr. for en uge
5.000 kr. pr. dag ved kommercielle arrangementer.

Priserne er eksklusiv leje af lyd- og lysudstyr, samt lyd/lys-mand/kvinde.
Lyd og lys kan lejes ved Fredericia Teater og KulturCentret.

Godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia Kommune betaler ikke for lokaleleje.

Bekræftelse på leje af Tavlehallen sendes pr. mail.
Lejen indbetales senest 14 dage før arrangementet, til reg. 4597 kontonr. 3426477491.
Har vi ikke modtaget betalingen til tiden, annulleres bookingen

 

Nøgler/chip/koder/alarmer

Udleveres på kontoret i Kongensgade 111 efter aftale. 
Bortkomne chip koster 50 kr.
Der er alarmsystem, samt brandalarmeringssystem ABA-anlæg i huset.

 

Ansvar og regler

Tavlehallen afleveres i samme stand, som den er modtaget.

 • Brugere skal selv låse op og låse efter brug
 • Brugere må ikke låne chip/nøgler eller lokalet ud til andre
 • Det er ikke tilladt at ryge i bygningen eller i Glasporten
 • Affaldscontainere er placeret i Kongensgade 111 - henne ved garageanlægget, og affaldet sorteres
 • Rengøring står låner selv for, med mindre andet er aftalt


Skader på lokaler og inventar udbedres efter aftale med skolens Teknisk Serviceleder eller erstattes. Brugere gøres økonomisk ansvarlig, såfremt reglerne ikke overholdes.


Kontaktperson/ansvarlig

I tilfælde af personskade, brand, alarmen går i gang og ikke bliver afblæst, eller ovenstående regler ikke overholdes, kan vi rette henvendelse til kontaktpersonen, som er ansvarlig for udlånet af Tavlehallen.


Ønsker ang. udstyr og inventar

Som udgangspunkt er Tavlehallen helt tom (med mindre andet oplyses). Ønsker om udstyr, scene, podier, stole mv. skal oplyses ved ansøgningen. Disse ønsker er meget vigtige, fordi vi gerne vil hjælpe, men også fordi inventaret kan være udlånt til anden side i den ønskede lejeperiode. I så fald vil vi naturligvis arbejde på at finde en løsning. Efter godkendt ansøgning, bedes Teknisk Serviceleder kontaktes på telefon 40 59 62 66.

 • Er lejer ikke bekendt med Tavlehallens inventar, opstilling af podier mv. kan instruktion fås ved Teknisk Serviceleder
 • Ønskes der særligt lys og lyd, skal dette betjenes af en lyd/lysmand, som er tilknyttes os. Nærmere information fås hos Den Kreative Skole


Stole/scener/podier

Vi har sorte skalstole.

Der kan laves en modulscene på max 40m2. Et modul er på 1 x 2 meter med "ben" mellem 20 og 60 cm.

Antal stole og ønsker for opstillinger skal aftales med Teknisk Serviceleder.
 

Lys/varme/gulvet

Fast loftlys tændes og slukkes ved sceneindgangene og ved logen. Sidelys tændes, slukkes og dæmpes ved sceneindgangen. Regulering af varme skal aftales med Teknisk Serviceleder.

Der SKAL bruges markeringstape, da gulvet er malet (IKKE almindelig tape eller gaffatape).  Markeringstapen tages af igen af Teknisk Serviceleder.


PR faciliteter i huset

 • Udhængsskab til højre for glasporten i Kongensgade
 • Flagstang til venstre for glasporten i Kongensgade
 • Små dannebrogsflag til opsætning ved indgangen i glasporten (står i depot ved store sal)
 • Opslagstavler i gangen op til salene til plakater eller lignende
 • 2 gadeskilte i glasporten til plakater eller lignende


Særlige forhold vedrørende Magasinet (lokalet op til Tavlehallen)
Magasinet med omklædning/toiletter, hører ikke med til lejen af Tavlehallen.
Under forestillinger og undervisning i Magasinet, er dørene til Magasinet og toiletterne aflåst.
Under forestillinger og undervisning i Magasinet, kan der være begrænsninger på, hvor højt der kan spilles i Tavlehallen.
Oplysninger om forestillinger og undervisning i Magasinet fås på kontoret på Den Kreative Skole.

Leje af lille sal og store sal

Salene i Kongensgade 111 er det mest benyttede sted til udstillinger i Fredericia. Foreninger, enkeltpersoner og lignede kan leje salene til ikke kommercielle udstillinger.

Salene stilles til rådighed af Fredericia Kommune, Kultur og Idrætsudvalget.

Formålet med lille sal og store sal er:

 • skabe et frodigt, kunstnerisk miljø for alle aldre og alle niveauer
 • at øge antallet af aktive kunstinteressede
 • at fremme og inspirere det lokale kreative miljø
 • at give mulighed for at eksperimentere med nye og anderledes udstillingsformer
 • at gøre kunst tilgængelig for lokale borgere såvel som turister
 • at give mulighed for at opleve udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet
 • at åbne muligheder for at samrabejde på tværs af forskellige kunstformer

Salene kan også lejes til andre formål end kunstudstillinger.

Salene kan benyttes af instutitioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner til musik-, drama-, billedkunst- og danseaktiviteter, men er primært forbeholdt kunstnere og kunstforeninger


Ansøgning om leje af salene - udfyld skema øverst under "selvbetjening"

Bemærk ansøgningsfrist

1. september vedrørende 2. halvår, juli - december, det efterfølgende år

1. marts vedrørende 1. halvår, januar - juni, det efterfølgede år


Priser

 • Lille sal 200 kr. pr. dag / 1.000 kr. for en uge
 • Store sal 300 kr. pr. dag / 1.500 kr. for en uge
 • Udstillere betaler ikke for ophæningsugen
 • Godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia betaler ikke for lokaleleje

Betaling af leje senest 14 dage før arrangementet/udstillingen afholdes. Indbetaling til Danske Bank Reg. nr. 4597 kontonr. 3426477491.

Afbestilling af leje af lokale skal ske skriftligt til mail dks@fredericia.dk senest 14 dage, før arrangementet/udstillingen.


Alarm

Et alarmsystem dækker hele huset, og ét dækker salene. Huset har desuden brandalarmeringssystem ABA-anlæg.


Ansvar og regler

 • Brugere skal selv låse op og låse salene efter brug
 • Brugere må ikke låne nøgler/chip eller lokaler ud til andre
 • Det er ikke tilladt at ryge i bygningen - det gælder også i Glasporten
 • Affaldscontainere er placeret i Kongensgade 111 v/cykelskuret
 • Salene afleveres i samme stand, som de modtages
 • Ved ophængning i salene skal man anvende de monterede skinner på væggene og de flytbare vægge. Har man brug for andre løsninger skal det aftales med skolens Teknisk Serviceleder
 • Skader på lokaler og inventar udbedres efter aftale med Teknisk Serviceleder eller erstattes
 • Brugere gøres økonomisk ansvarlig, hvis reglerne ikke overholdes


PR faciliteter

 • Udhængsskab til højre for glasporten i Kongensgade 111
 • Flagstang til venstre for glasporten i Kongensgade 111
 • Små dannebrogsflag til opsætning ved indgangen i glasporten (står i depot ved store sal)
 • Opslagstavler i opgangen til plakater eller lignende
 • 2 gadeskilte i glasporten


Lokaleoversigt

Store sal: Størrelse 14 x 17 m, 240 m2, loftshøjde ca. 3 m. Vægplads 87 udstillingsmeter inkl. 4 flytbare hængslede vægge á 2 x (2,4 x 2,4) m. Max antal personer 150 iflg. brandmyndighederne

Lille sal: Størrelse 7 x 16 m, 120 m2, loftshøjde ca. 3 m. Vægplads 45 udstillingsmeter inkl. 9 flytbare hængslende vægge á 1,2 x 2,4 m. Max antal personer 150 iflg brandmyndighederne.


Depotrum 

I stueplan til venstre i indgangen fra glasporten, i slagstøjsgangen, indeholder:

 • 300 ballonglas, som kan lejes
 • 60 kopper og sidetallerkner
 • 8 termokander
 • 2 kaffemaskiner
 • 1 el-kedel
 • 10 duge
 • 24 fyrfadsstager
 • 1 servicevogn, som skal stilles på plads efter brug

 

Leje af Billedværkstedet

Forhør nærmere på kontoret 7211 3355.

Leje af øvrige lokaler

Forhør nærmere på kontoret 7211 3355.

Info. om udstillinger og pressemeddelelser