Slå adgang med tegn til/fra

Musikskolen

Musikskolen er et tilbud til børn og unge fra 0 år op til 25 år

Musikskolens formål er:

 • At udvikle elevernes musiske og kreative evner og forståelse for musik
 • At dygtiggøre eleverne på deres instrumenter eller i sang, så de får lyst til og baggrund for at deltage i forskellige former for samspil og kor
 • At øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab gennem deres beskæftigelse med musikken

Mulighederne er mange:

 • For børn i alderen 0-5 år har vi forskellige førskoletilbud, lige fra babyrytmik til musikalsk legestue
 • For børn i skolealderen, er der mulighed for at gå til musikalsk forskole, instrumentalundervisning, kor, sang og dans
 • Instrumentalundervisning foregår som soloundervisning 20 minutter om ugen. Der vil være mulighed for holdundervisning i nogle instrumenter, såfremt vi har tilmeldte elever til det
 • Hvornår foregår undervisningen: Når en elev har fået tildelt en plads, vil man blive kontaktet af læreren vedrørende mulige undervisningstidspunkter
 • Hvor foregår undervisningen: Soloundervisningen foregår i Kongensgade 111, men vi har også soloundervisning på enkelte skoler i skoletiden 
 • Vi kan også tilbyde soloundervisning 25 minutter om ugen, hvis din lærer anbefaler det og der er ledig tid i skemaet. Forhør om muligheden ved din lærer

 

Blæsere

Træblæsere

 • Blokfløjten er et godt begynderinstrument; men også velegnet til musikudfoldelse på højt plan. Man starter på sopranblokfløjte med barokgreb og kan fortsætte på større fløjter, som kan lånes gratis.

Solo eller hold fra 1. klasse

 • Fagotten er den dybeste træblæser. Den almindelige fagot er ret stor og kræver derfor en vis størrelse af den, der spiller.

Solo fra 6. klasse

 • Klarinetten er et meget alsidigt blæseinstrument, som indgår i både klassiske og rytmiske orkestre. Der undervises også i improvisation.

Solo fra 4. klasse

 • Oboen er ikke så kendt; men den er et spændende blæseinstrument. Den minder om en klarinet og er ganske uundværlig i symfoni- og harmoniorkester.

Solo fra 6. klasse

 • Piccolofløjten er en lille tværfløjte. 

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på, at du spiller i 6. Juli Gardens tamburkorps.

Fra 4. klasse

 • Saxofonen tilhører gruppen træblæserinstrumenter, der bruges i mange forskellige sammenhænge. Saxofonen bruges mest til pop og jazz. Der undervises også i improvisering.

Solo fra 4. klasse

 • Tværfløjten er den lyseste af træblæserne og er et alsidigt instrument, som bruges i alle musikgenrer.

Solo fra 4. klasse
 

MESSINGBLÆSERE

 • Althorn er et mindre messinghorn, som de fleste vil kunne bære. Althornet er trompetens storebror, men rørene er drejet i en anden facon, så den ligner en minituba. Barytonhornet / tenorhornet er en basun i tubafacon; spiller i et halvdybt leje.

Fra 4. klasse

 • Horn er et messinginstrument, der bruges i alle former for sammenspil.

Fra 4. klasse

 • Trompeten er et af de mindste og almindeligste messinginstrumenter. Bruges solo og i alle former for sammenspil. Instrumentet kan lånes gratis.

Solo fra 4. klasse

 • Trækbasunen anvendes i f.eks. symfoniorkestre, big-bands og blæsergrupper i rytmiske bands.

Solo fra 4. klasse

 • Tubaen er den dybeste og største af messinginstrumenterne. Den lægger bund for de andre instrumenter i alle former for blæseorkestre; men også i symfoniorkestre har den en fast plads.

Solo fra 5. klasse

Guitar og andre strengeinstrumenter

Akustisk guitar og elguitar

Guitaren er et alsidigt instrument, som bruges i alle stilarter. Der undervises både i melodispil og akkordspil efter noder, becifringer og tabulatur. De mindste elever kan leje små guitarer. Ellers skal du medbringe din egen guitar.

Akustisk Guitar: Solo eller holdundervisning fra 2. klasse

El Guitar: Solo eller holdundervisning fra 5. klasse

El-bas
Når man spiller elbas, skal man kunne sit håndværk (teknik, noder og hørelære). Vi skal lege med musikken og du vil blive "udsat" for en bred vifte af musik derude fra den virkelige verden. Der arbejdes ud fra den enkeltes lyst, behov og ambition.

Solo eller holdundervisning fra 3. klasse

 

Tamilsk karnatik

Du synger tamilske sange og spiller på veena, et indisk strengeinstrument.

Holdundervisning fra 1. klasse

Klaver, keyboard og kirkeorgel

Klaver

Klaver er et meget alsidigt tangentinstrument. Du kan spille både klassisk og rytmisk musik og understøtte din egen sang.

Det er en forudsætning, at du har et klaver eller elklaver at øve på hjemme.

Solo fra 2. klasse

Keyboard

Der undervises i noder og efter becifring.

Du skal have et keyboard med mindst 4 oktaver (49 tangenter) at øve på hjemme. 

Solo eller holdundervisning fra 2. klasse

Kirkeorgel

Du skal have spillet klaver i nogle år for at kunne starte på undervisningen.
Soloundervisning fra 6. klasse

Kor og ensemblesang

Børnekor

Musikskolens kor for børn i 0.- 3. klasse. 
Her skal vi synge alle mulige sjove sange med bevægelse og musik. Vi lærer en masse om at synge godt, mens vi har det sjovt.  Forældre er meget velkomne til at deltage i den første korprøve. Og så snart der er et godt program klart, giver koret en lille koncert.

Undervisningen varetages af korleder: Kirstine Kjærulff Ravn
Undervisningsdag: Tirsdage kl. 16.30 - 17.15
Pris: gratis

Juniorkor

Musikskolens kor for børn i 3.- 6. klasse.
I dette kor synger vi danske og engelske sange, og arbejder med at blive rigtig gode til at synge. Vi skal synge flerstemmige sange, lære om musikteori  gennem leg og meget mere. Når vi har et godt program laver vi en julekoncert – og så er der også mulighed for at optræde ”ud-af-huset”.

Undervisningen varetages af korleder: Kirstine Kjærulff Ravn
Undervisningsdag: Tirsdage 17.15 - 18.00
Pris: gratis

Ungdomskor

Musikskolens kor for unge i 7. - 10. klasse

I dette kor synger vi flerstemningt på både dansk og engelsk. Det er er en blanding af ældre sange og de helt nye fra radioen. vi arbejder med at styrke stemmen og få en bevidsthed omkring hvordan det hele fungerer.

Undervisningen varetages af korleder: Kirstine Kjærulff Ravn
Undervisningsdag: Tirsdage kl. 18.00 - 19.00
Pris: gratis

 

Les Femmes: Ensemblesang 

16 år og op til 25 år

For sangelever, der vil prøve kræfter med jazz, rock/pop, etnisk, folk og klassisk musik i et mindre vokalensemble. Vi synger 3-4 stemmigt i trioer, duoer og solo med backing. Fokus på at lære at klinge sammen med andre, stå ved sin stemme, på sound, udtryk, rytme, frasering, improvisation, lytning.

Der er en enkel stemmeprøve til ensemblesang - kontakt Kirstine Kjærulff Ravn 21 46 64 06.

Undervisningen varetages af korleder: Kirstine Kjærulff Ravn
Undervisningsdag: Tirsdage kl. 19.00 - 20.30
Pris: gratis

Musik for de 0-8 årige

Babyrytmik (3-12 måneder)

Til Babyrytmik kan nybagte forældre synge, lege og spille med deres børn. Vi lærer nye og får genopfrisket gamle sange og sanglege, og så spiller vi på rytmeinstrumenter og danser. De små kommer til at trille, kravle og gå til musikken. Holdene består af max 12 børn med ledsagelse af én deltagende voksen pr. barn i 45 minutter ugentligt.

Undervisning i mødregrupperne
Vi tilbyder også undervisning på Den Kreative Skole for mødregrupper. Tidspunkt efter aftale.

Praktisk info
På Den Kreative Skole har vi pusleplads i stueetagen. Der er også et caféområde med kaffeautomat på 1. sal (niveau 2), som ligger lige ved siden af undervisningslokalet. Her kan du amme eller slappe lidt af med dit barn. Der er elevator til caféområdet, hvor barnevogne også kan stå. Ellers kan de stilles i Glasporten, som er overdækket.

Lokale: 2 nord 5

Syng og leg med dit barn (1-3 år) formiddagshold
Hold for dem, som passer sit eget barn hjemme.

På dette hold synger vi sange, bevæger os, danser, spiller, på små rytmeinstrumenter, leger med tørklæder meget mere. Gennem fælles leg og aktivitet, får ale en givende musikalsk oplevelse og barnet udvikler sig både musikalsk, motorisk, sproligt og socialt.

Max 12 børn med ledsagelse af én deltagende voksen pr. barn. Alle deltagende børn skal være tilmeldt holdet.

Tidspunkt: mandag kl. 10.45-11.30
Lokale: 2 nord 5
Lærer: Jane Beuschau
Pris: 549 kr. x 3 rater, svarende til 183 kr. pr. måned i 9 mdr. (betaling 1/10, 1/1, 1/4)


Syng og leg med dit barn (2 - 3 år)

På holdet synger vi sange, bevæger os, danser, hopper, og løber, spiller på små rytmeinstrumenter, leger med tørklæder, ærteposer og meget mere. Gennem fælles leg og aktivitet, får alle en givende musikalsk oplevelse og barnet udvikler sig både musikalsk, motorisk, sprogligt og socialt.

Af hensyn til undervisningen er det uden søskende, medmindre de er tilmeldt holdet. Max 12 børn på holdet med ledsagelse af én deltagende voksen pr. barn. 

Tidspunkt: mandag kl. 16.00 - 16.45 
Lokale: 2 nord 5
Lærer: Jane Beuschau
Pris: 549 kr. x 3 rater, svarende til 183 kr. pr. måned i 9 mdr. (betaling 1/10, 1/1, 1/4)

Musikalsk legestue (4-5 år)
Børnene leger med de musikalske grundbegreber og bevæger sig meget til musik og sanglege. De synger og spiller på mange forskellige rytmeinstrumenter. Børnene udvikler deres musikalitet og udvider deres sangrepertoire.

Max 12 børn på holdet med ledsagelse af én deltagende voksen pr. barn.

Tidspunkt: mandag kl. 16.50 -17.35 
Lokale: 2 nord 5
Lærer: Jane Beuschau
Pris: 549 kr. x 3 rater, svarende til 183 kr. pr. måned i 9 mdr. (betaling 1/10, 1/1, 1/4)

Info om undervisningen:
Masser af sang, dans, leg og spil på små instrumenter.
Musikalsk, motorisk og sansemæssig stimulation.
Styrkelse af sprog og udtale.

 

Musikalsk forskole (0.- 1. klasse og 1. - 2. klasse)
Elementær musikundervisning. Børnene forberedes til senere instrumentalundervisning gennem sang, dans og spil. De får sat ord på de musikalske grundbegreber, træner "pulsen", indlærer de grundlæggende nodeværdier og udvikler deres musikalitet. Vi arbejder bevidst på at udvikle koncentrations- og samarbejdsevnen, og der lægges vægt på det enkelte barns fantasi og kreativitet.

Max 12 børn i 45 minutter ugentligt.

Undervisningen varetages af musikskolelærerne: Sara Lindhardt, Lone Godskesen og Jane Beuschau.

Tidspunkt: forhør kontoret på 7211 3355
Lokale: I øjeblikket er der hold på afdeling Højmosen, Indre Ringvej, Krogsager, Skolesvinget, Taulov og Fredericia Realskole.

Musikalsk forskole på din skole?
Hvis der kan samles minimum 2 hold á 8 elever fra 0. klasse og 1. - 2. klasse, er chancerne gode. Spørg os om mulighederne på dit barns skoleafdeling.

Info om undervisningen:
Læring af grundlæggende musiske færdigheder.
Masser af sang, spil på instrumenter, dans, lytning mm.
Introduktion af musikteori gennem leg.
Styrkelse af musikalitet, koncentrations– og samarbejdsevne i fællesskabet med de andre børn.
En stor fælleskoncert med alle musikalsk forskolehold.

Pris: 549 kr. x 3 rater, svarende til 183 kr. pr. måned i 9 mdr. (betaling 1/10, 1/1, 1/4)


 

Musik og computer

Ønsker du at producere musik, mixe tracks, komponere musik til den elektroniske scene, lære at lave rocknumre til dit eget band eller mixe dine egne demoer, så det lyder lige så prof., som den musik du høre i radioen, så er Musik og computer faget for dig. Du bliver indført i kunsten at producere musik på computer.

Begynder
De første lektioner bruges til at lære programmerne at kende. Vi begynder dernæst at komponere musik fra bunden. Det kan være hvilken som helst genre, det er helt op til, hvad du lytter til lige fra rock, pop, dance til elektronica i forskellige afarter. Vi vil tage udgangspunkt i numre, du godt kan lide og prøve at tjekke ud og aflytte hvad dine idoler laver. Du vil få gode inputs til, hvordan du laver nogle fede beats. Du vil under hele forløbet lære at styre diverse synthesizer på computeren. Desuden vil du lære at bruge plugins, så som equilizeren, compressoren, reverb, delay mv. både til brug i selve kompositionsfasen og ifm  færdige mix af dine numre, så du lærer at lave fed lyd på din musik lig med, hvad du hører i radioen.

Det anbefales, at du har computer og musiksoftware derhjemme, men er ikke et krav.

Alder: fra 10 år.

Øvede
Du får en mere dybdeborende kendskab til Synthesizeren, forståelsen af filtre, envelopes og waveforms. du lærer at lave dine egne lyde fremfor at benytte færdige presets. Du får en dybere forståelse af de forskellige genrer inden for den elektroniske scene. Lige fra oldscool Dub, ambient, postmoderne dubstep, IDM, Glitch til Wonky.

Du vil desuden lære at snuse til tape master som f.eks. Brian Eno og William Basinski. En mere nørdet tilgang til brug af compressoren, så som brugen af sidechain som har været meget brugt inden for det sidste årti. Ligeledes vil vi bruge diverse filtre, tape delays, spring reverbs i kompositionerne.

Der er selvfølgelig hele tiden mulighed for at tage udgangspunkt i den musik og genre, du brænder for. En mere koncentreret del af undervisningen vil blive brugt på at producere/ mixe og masterere din musik, så den er klar til at blive lagt på SoundCloud.

Det kræves, at du har computer og musiksoftware derhjemme.

Vi underviser i programmerne Cubase, Logic, Ableton Live og Reason. Du er velkommen til at tage din egen Labtop med, hvis du har det bedst med det. Hvis du kører andre programmer som for eksempel FL-studio, Protools, AudioMulch eller lignende, kan jeg godt undervise dig i det, men det kræver, at du selv kan styre programmet.

Undervisningen varetages af musikskolelærer: Martin Zaulich
Tidspunkt: mandage eller tirsdage, i 40 min. hver 2. uge. Aftales med Martin.

Sammenspil

De fleste sammenspilstilbud er inden for det enkelte instrument, for eksempel keyboardsammenspil, guitarsammenspil, blæser-sammenspil og jazzensemble. Snak med din lærer herom.

Sammenspilshold er gratis for musikskole-elever (undtagelse Rytmisk Værksted).

Rytmisk bandsammenspil
Dette hold er for elever fra 13 år og opefter, som gerne vil synge/spille i band. På dette hold arbejder vi i dybden med de forskellige numre, så de ikke bare lyder godt - men supergodt! 

For at deltage skal man gå til sang/instrumentalundervisning på Den Kreative Skole.  

Undervisningen varetages af musikskolelærerne Mathias Gregersen og Niels Bach Storgaard.

Lokale: 1 nord 5

Pris: Gratis for musikskole-elever.

Undervisningen foregår 60 minutter hver anden uge.


Rytmisk Værksted 1
Er for elever, som går i 2.-3. klasse, og som gerne vil snuse til dét at spille i et ”rigtigt” band. Her stifter eleverne bekendtskab med trommer / bas / keyboard / percussion / sang, både teoretisk og praktisk. I starten vil der være en del øvelser, hvor alle får prøvet at spille på de forskellige instrumenter. Senere på sæsonen spiller vi "rigtige numre", hvor eleverne roterer mellem instrumenterne, så alle elever får prøvet så meget som muligt.

I øjeblikket spiller vi for eksempel Medina, Rasmus Seebach, Shakira, Hej Matematik, Katy Perry og mange andre. Eleverne er yderst velkomne til at komme med sangforslag. Sværhedsgraden tilpasser vi den enkelte elevs formåen.

 • Holdet er et 1-årigt forløb.
 • For at deltage, skal eleverne have gået til minimum 1 års musikalsk forskole i sæsonen forinden (eller have tilsvarende erfaring), samt være "holdspillere" (kan give plads til hinanden uden brok). Derudover er det ønskeligt, at der er en god øve-disciplin i undervisningen, så vi kan nå at spille så mange "rigtige" numre som muligt.
 • Undervisningen varetages af musikskolelærerne Sara Lindhardt og Lone Godskesen
 • Tidspunkt: fra kl. 16.00 og fremefter.
 • Lokale: Musiklokalet på afd. Højmosen  (på nuværende tidspunkt)
 • Mulighed for hold på de skoler, hvor der er Musikalsk Forskole. Forhør dig om mulighederne på dit barns skole.

Rytmisk Værksted 2
Dette er et fortsætterhold for elever, som går i 3.-4. klasse. Her spiller vi flere "rigtige numre", men der er stadigvæk øvelser ind imellem. Eleverne må også meget gerne komme med sangforslag hér. Sværhedsgraden tilpasses den enkelte elevs formåen - men øges dog lidt i forhold til tidligere.

 • For at deltage skal eleverne have gået til Rytmisk værksted 1 eller have tilsvarende erfaring). 
 • Undervisningen varetages af musikskolelærerne Sara Lindhardt og Lone Godskesen
 • Tidspunkt: fra kl. 15.15 og fremefter.
 • Lokale: Musiklokalet på afd. Højmosen. Mulighed for hold på de skoler, hvor der er Musikalsk Forskole. (på nuværende tidspunkt)

Forhør dig om mulighederne på dit barns skole.

Sang og stemmedannelse

Sang og stemmedannelse

Stemmen er dit personlige udtryk. Du arbejder med åndedræt, støtte, teknik, klang, tekst og sang - og dig selv. Samarbejde mellem krop, stemme, musik og formidling er i centrum.

2-3 gange årligt tilrettelægges undervisningen som workshops, f.eks. sangskriverværksted, improvisation, samt mødet med publikum. 

Undervisningen varetages af musikskolelærere: Jørgen Andersen, Louise Sletting Hvilborg, Lone Boyd og Johan Berg.

Holdundervisning i 4./5. klasse

Soloundervisning fra 5. klasse

Tidspunkt: Aftales individuelt med læreren

Lokale: Afhænger af læreren

Holdundervisning med 2 elever undervises i 30 minutter, og der betales for 15 minutter hver.

Soloundervisning 25 minutter

Strygere og strygersammenspil

Violin
Violinen er det mindste af strygeinstrumenterne, og den spiller de lyseste toner. Bruges både til klassisk, jazz og spillemandsmusik.

Soloundervisning fra 3 år.

Suzuki-violin
Den japanske violinist Shinichi Suzuki udviklede Suzukimetoden, også kaldet modersmålsmetoden, efter at have observeret børns fabelagtige evne til – uden at kunne læse et bogstav og uden at kende til grammatik– at lære deres modersmål blot ved at lytte til og efterligne de voksne.

På samme måde kan børn allerede fra 3 års alderen, med hjælp fra voksne, lære at spille et instrument.

Jo mere man taler til et barn, des hurtigere lærer det at tale. Dette gælder også for musikken, dvs. jo mere barnet omgives af musik og lytter til den musik, der skal læres, desto hurtigere går indlæringen. Derfor følger der også en CD med Suzuki-hæfterne.

Hæfterne er opbygget, så hvert nyt musikstykke systematisk lærer børnene en ny teknik.

En meget vigtig ting er fællestimer, hvor børnene spiller sammen og optræder for forældrene og hinanden. Deres motorik, koncentration og evne til at lytte til sig selv og andre trænes via forskellige lege og øvelser med violin og bue.

Forældrenes hjælp og vejledning derhjemme er også meget vigtig, derfor skal mindst en af forældrene (eller en anden voksen) deltage i den ugentlige undervisning. Kvalitetstid med dit barn

Soloundervisning fra 4 år.

Bratsch
Bratschen, også kaldet "viola" - er et strygerinstrument. Den er alten, den dybe stemme blandt strygerinstrumenter og bruges mest til klassisk musik.

Soloundervisning fra 2. klasse.

Cello
Celloen er et strygerinstrument. Den er så stor, at den står på gulvet, når du spiller på den. Celloen har et stort register og egner sig både til at spille melodi og bas. Du kan meget hurtigt komme igang med at spille sange og mange slags musik – lige fra klassisk til rock. Allerede efter kort tid kan du spille sammen med andre. Musikskolen har celli i alle størrelser.                           

2.klasse er et godt tidspunkt at starte, men man kan begynde allerede som 5-6 årig. Musikskolen har celli i alle størrelser.

Kontrabassen
Er det dybeste strygeinstrument. Kontrabassen bruges både til klassisk, jazz og spillemandsmusik, hvor den lægger bunden. Der undervises i noder og becifringer. Kontrabassen kan lånes gratis, og der findes også små minibasser til de mindste elever.

Soloundervisning fra 2. klasse.

Strygerkarrusel - sammenspil
På dette hold kan du prøve flere strygeinstrumenter, hvis du ikke er helt sikker på, om du vil spille violin, bratsch, cello eller kontrabas.

Alder fra 6-8 år.

 • Begynderstrygerne
 • De mere orkestererfarne (her er blæsere, klaver og guitarister også velkomne)
 • Ensemblet for de viderekomne strygere og flere spiller også med i Fredericia Byorkester.

Pris: Sammenspil er gratis for musikskole-elever.

Teori og hørelære

Teori - og hørelære er en stor hjælp i det daglige arbejde med dit instrument, og der er hold på flere niveauer. Der arbejdes med praktiske og teoretiske øvelser, der gør dig bedre til at læse noder og til at lytte.

Du lærer om rytmer, akkorder, intervaller, skalaer og becifringer.

Underviser: Jonas Lindorf

Tidspunkt: mandag, tirsdag eller torsdag.

Pris: gratis for musikskoleelever

 
Music Mind Games begynderhold 7-11 år
"Music Mind Games"-metoden udviklet af den amerikanske musiker og musikpædagog Michiko Yurko. På dette hold læres musikteori og hørelære gennem leg.

Underviser: Agata Mertl-Blausz

Tidspunkt: info følger

Pris: gratis for musikskoleelever

Trommer og slagtøj

Marimba, xylofon og vibrafon 

Er slagtøjsinstrumenter. Tangenterne er af træ eller metal og er placeret efter samme system som tangenterne på et klaver. Efter at have lært de grundlæggende ting kan du spille med i Fredericia Percussion.

Soloundervisning fra 3. klasse. 
 

Trommesæt

Du lærer de mest brugte rytmer, og nodelære indgår i undervisningen. Det er nødvendigt, at du har et trommesæt eller en øveplade at øve på hjemme.

Soloundervisning fra 3. klasse.
 

Marchtromme

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på, at du spiller i 6. Juli Gardens tamburkorps.

Soloundervisning fra 4. klasse.

Talentlinjen musik

Talentlinjen - musik
For dig der brænder for musikken!

Talentlinjen er for dig som er mellem 14 og 18 år og rigtig dygtig på dit instrument.

Du skal have lyst til at:

 • Være del af et treårigt forløb, hvor du arbejder intensivt med din musikalske udvikling sammen med andre unge.
 • Få ekstra undervisningstid på dit fag - 45 minutter på dit hovedinstrument om ugen, og undervisning i bifagsklaver 20 minutter om ugen, samt i teori- og hørelære (med Sang, spil og bevægelse) i 60 minutter ugentligt.
 • Mod på at øve dig grundigt og forberede dig til undervisningen (mindst en time om dagen).
 • Bruge 2 til 3 dage med undervisning på Den Kreative Skole.
 • Deltage aktivt i det sociale liv på linjen, hvor sammenholdet er stort og hvor I øver sammen i skolens 2 talent-rum, som du får adgang til.
 • Medvirke ved to Talentlinjekoncerter om året.
 • Deltage i skolens projekter og ensembler
 • Være med til 2 - 4 workshops/fællesaktiviteter om året på Den Kreative Skole, og en workshop på dit fag sammen med talentelever fra musikskolerne i Trekantområdet.
 • Være med på den årlige Talentlejr

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil søge optagelse på Talentlinjen?

 • Taler med dine forældre og din lærer på Den Kreative Skole om dine muligheder.
 • Du skal indstilles til en optagelsesprøve af din hovedfagslærer.
 • Tilmelding til optagelsesprøve foregår på tilmeldingsblanketten med forældreunderskrift, og afleveres til skolens leder. 

Optagelsesprøven foregår mandag den 23. maj 2022 indenfor tidsrummet kl. 10.00 - 16.00 - frist for tilmelding senest onsdag den 11. maj 2022.

Ved optagelsesprøven skal du spille / synge 2 stykker, i alt ca. 6-8 minutter .

Desuden er der en prøve i hørelære, som din lærer kan fortælle dig mere om.

Ved optagelsesprøven hører vi om du er egnet til at starte på linjen.

Endelig optagelse finder sted efter optagelsesprøven.

Der er mulighed for at blive pluselev, inden du kommer på talentlinjen.

Forældrene inddrages i et vist omfang i det praktiske omkring afholdelse af aktiviteter. Det forventes at forældrene bakker op om undervisningen og aktiviteterne og om den daglige øvning.

Der gennemføres en samtale en gang om året mellem skolen, eleven og forældre.

Skolens talentkoordinator er Jonas Lindorf, og I er velkomne til at skrive til ham, ved yderligere spørgsmål: jonas.lindorf@fredericia.dk

 

 

 

Bilag