Slå adgang med tegn til/fra

Foreningens værktøjskasse

Vi har samlet en række relevante værktøjer til foreningsarbejdet

Denne side er en værktøjskasse med relevante værktøjer, tips og tilbud til foreningsarbejdet. Se mere i foldudkasserne nedenfor.

 

Conventus.dk

Conventus er et administrationssystem til foreninger og kommuner. Systemet er pt. gratis at anvende for foreningslivet i Fredericia. Det kan bruges til at oprette hold, gemme bestyrelsesreferater, lave online betaling, sende beskeder/e-mails til alle foreningens medlemmer og meget mere.

I skal oprette jer på Conventus.dk, med mindre I aftaler andet med Kultur & Idræt. Her skal I vælge, at I er en forening i Fredericia. Hvis I vælger at tilknytte online betaling, skal I selv betale for en aftale med NETS ved dankortbetaling og lign.. Det gælder også,  hvis I bruger systemets sms-tjeneste. I skal som minimum lægger jeres forenings navn, adresse og bestyrelse ind – og holde det opdateret. Der afholdes løbende kurser i brugen af Conventus for interesserede.

https://www.conventus.dk/content/start.php

Kurser

Det er vigtigt, at I som forening overvejer mulighederne for, at jeres ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer kan komme på kursus. Det giver ny viden, inspiration og ekstra energi og motivation. Jeres landsforbund vil ofte være dem, der udbyder kurser for jer.

Hvis I har brug for råd og vejledning, er I velkomne til at kontakte  Kultur & Idræt. Du finder vores kontaktoplysninger i kontaktboksen her på siden.

Rekruttering

Frivillige er den vigtigste ressource for foreningen, og de frivillige er nødvendige, for at skabe aktiviteter og drive foreningen. Derfor er hvervning og fastholdelse af frivillige en væsentlig opgave i foreningerne.
 
Der findes forskellige måder at skaffe nye medlemmer og frivillige på, og det kan være en idé at gøre brug af flere forskellige former for rekruttering på samme tid.
 
Personlig opfordring
Personlige opfordringer er en effektiv måde at rekruttere på og mange frivillige rekrutteres gennem netværk eller ved personlig opfordring. Tænk over hvem der har interesse i eller er relateret til jeres forening på den ene eller anden måde.
 
Facebook, opslag og lign.
At lave opslag på facebook, på foreningens hjemmeside eller i fysisk form., har den fordel, at det giver mulighed for, at I bliver helt skarpe på, hvad I hverver til, og det giver de potentielle frivillige mulighed for at vurdere, om den frivillige indsats er noget for dem.
 
Opslag skal skrives i et sprog, der fænger målgruppen, og det er væsentligt, at opslaget giver et præcist billede af opgaven samt kontaktinformation.
 
Herudover er vigtigt at beskrive alt det, man får ud af at være frivillig i jeres forening. Tal til de potentielle frivilliges motiver. Det kan være: ”du skærper dine evner til at koordinere og planlægge”, ”du indgår i et godt fællesskab”, ”du får indflydelse på udviklingen af aktiviteter”, ”du er med til at skabe aktiviteter for børn og unge”, ”du udvikler dine kommunikative evner” osv.
 
Informationsmøder
I kan også invitere til et uforpligtende informationsmøde, hvor I fortæller om foreningen. Det kan være et stort skridt for udenforstående at engagere sig i frivilligt arbejde, og derfor kan et uforpligtende besøg være fordel, da øget viden om foreningen kan mindske usikkerheden for potentielle frivillige. Hermed bliver det lettere at tage det første skridt ind i foreningen.
 

Fastholdelse af frivillige

Når I først har rekrutteret frivillige, så gælder det om at motivere de frivillige til at fortsætte engagementet og indsatsen i foreningen. Det kan øge de frivilliges motivation, hvis de har indflydelse på udviklingen af de projekter eller aktiviteter, der arbejdes med. At have synlige mål og milepæle kan også være en motivationsfaktor for frivillige. 
 
Anerkendelse er også utrolig vigtig for motivationen – så vær rundhåndet med den. De frivillige skal være klar over vigtigheden af deres indsats. Anerkendelse kan gives som ros, respekt, en temadag, en fest, et kursus, en blomst på en mærkedag osv. 
 
Et andet vigtigt element i forhold til at fastholde frivillige er fællesskabet. Det handler om at skabe gode relationer mellem de frivillige. Man kan sige, at det er aktiviteten, der tiltrækker de frivillige, men det er fællesskabet og de sociale relationer, som fastholder.

Kommunikation

Alle foreninger har behov for at kommunikere med omverdenen. Det kan være for at fortælle om foreningen, få nye medlemmer, skabe opmærksomhed om aktiviteter eller et arrangement osv.. Men god kommunikation kræver en indsats!

God kommunikation har et klart formål, er konkret og tilpasset modtageren . Det er vigtigt at have fokus på, hvad modtageren får ud af kommunikationen.

DGI's otte tips til god kommunikation i din forening
 

Hjemmeside

Internettet er det mest brugte sted til at søge oplysninger, også om foreninger. Derfor kan det være en god idé for foreninger, at oprette en hjemmeside.  I kan sagtens starte med en helt enkelt hjemmeside. Der findes flere gratis udbydere, som tilbyder forskellige skabeloner, der er lige til at gå til. Som udgangspunkt bør hjemmesiden som minimum indeholde oplysninger om formålet med foreningen, dage hvor der er aktiviteter og kontaktoplysninger. Søg efter andre foreninger, der ligner jeres, og lad jer inspirere af, hvordan de gør det.
 
Skriv tekst til nettet
Mennesker scanner i højere grad tekster på nettet end de læser dem, derfor er der nogle her nogle gode råd, I kan lade jer inspirere, når I skal skrive til nettet.
 
Skriv det vigtigste først
Skriv det vigtigste øverst i din tekst, så læserne ved, at de er kommet ind på den rigtige side. Ellers zapper de hurtigt videre i deres søgen efter information.
 
Skab overblik på siden
Det er sværere at læse på en skærm end på et stykke papir, og tekster kan hurtigt fremstå som en massiv mur. Hjælp derfor læseren ved at:

 • lave sigende overskrifter
 • opdele din tekst i små afsnit
 • bruge punktopstillinger, hvor det kan lade sig gøre.

Hold det kort og præcist
Læseren søger ofte helt konkret information. Undgå derfor en masse indledende snak og gå direkte til biddet.

Brug almindeligt sprog og skriv tidløst
Skriv lige ud ad landevejen, så teksten bliver let at læse – også for udenforstående.

 • Brug nutidigt sprog
 • Undgå lange sætninger
 • Forklar faglige begreber
 • Skriv den eksakte dato og undgå udtryk som i dag og i år.

Del sider op
Hvis I har mange informationer/budskaber, så lav flere sider, som I evt. kobler sammen med links. Sørg for at den generelle information, som henvender sig til alle læsere, er den første læseren møder. Herfra kan I uddybe med links til information, som er mere specifik.
 
Kontaktoplysninger
Sæt gerne kontaktoplysninger eller henvisninger til mere information på jeres sider. Så sikrer I, at jeres læsere ikke ender i en blindgyde, hvis de ikke fandt, hvad de søgte.
 

Facebook

Mange foreninger har en Facebook side i dag – enten en åben side, som alle kan se, eller en lukket side, som kun er for foreningens medlemmer.

Facebook kan være en god måde at nå ud til mange på, og man kan let dele opslag og fotos om aktiviteter, hold og lign. Det er også et godt sted, hvis man vil i dialog med sine medlemmer og lade dem dele deres oplevelser i foreningen. Medlemmerne kan stille spørgsmål, dele billeder og meget mere.

 
Pressemeddelelse

Mange foreninger arrangerer spændende aktiviteter, som kunne være en interessant historie for medierne. Her finder I nogle råd til, hvordan I skriver en god pressemeddelelse.
 
Før I går i gang, bør I have styr på jeres budskab, målgruppe, og hvad der er vigtigst ift. målgruppen.
 
Tænk over om jeres historie opfylder journalisternes nyhedskriterier:

 • Aktualitet (Er historien oppe i tiden?)
 • Væsentlighed (Er historien væsentlig for mange mennesker
 • Identifikation (Kan folk ”se sig selv” i historien?)
 • Sensation (Er der sket noget uventet, anderledes eller helt nyt?)

Opbygning af den gode pressemeddelelse
Overskrift
Overskriften (rubrikken) skal være kort, præcis og interessant – den skal vække læserens interesse. Men lad være med at bryde hovedet med en overskrift fra start af. Mange gange kommer den helt af sig selv, når du skriver. Det kan f.eks. være noget, der er blevet sagt. Overskriften skal være markeret enten som fed eller større skriftstørrelse end resten af teksten.
 
Kort introduktion (underrubrik)
Her er der mulighed for kort at fortælle om, hvad pressemeddelelsen handler om (gerne to linjer eller derunder). Det er her, du gør læseren interesseret i at vide mere. Fortæl derfor det vigtigste i forhold til din målgruppe.

Hvor, hvordan og hvorfor kan uddybes nede i brødteksten, men indledningen skal kunne stå alene og alligevel fortælle det væsentligste. Hvis overskrift og indledning er dækkende, kan journalisten på den baggrund vurdere historien.
 
Brødtekst (selve pressemeddelelsen)
Her kommer selve historien. Det er her, I skal uddybe, begrunde og beskrive detaljer, men husk hele tiden det vigtigste først og det mindst vigtige til sidst. Hvis det ikke er vigtigt, skal det slet ikke med.
 
Derudover skal du undgå lange ord og for mange fremmedord. Og så er det vigtigt at give pressemeddelelsen liv. Sæt derfor gerne citater ind, hvor det er relevant. Brug også gerne mellemrubrikker.
 
Slut ikke af med en opsamling.
 
Husk altid
Yderligere information: Navn og tlf. nr., titel. Dobbelttjek gerne navn (er det stavet rigtigt) og telefonnumre. Sørg for at kontaktpersonen er tilgængelig for pressen, når I sender pressemeddelelsen ud.
 
Gennemlæsning
Stil spørgsmålene:

 • Fik vi det hele med?
 • Er der overflødige oplysninger?
 • Kan man som udenforstående forstå budskabet?
 • Kan vi forbedre sproget fx formuleringer, ordvalg, overskrift?

En pressemeddelelse med fejl giver et dårligt indtryk så husk korrektur.
 
Jo kortere en pressemeddelelse er, jo bedre – dog uden at det væsentligste går tabt. Som udgangspunkt bør historien kunne rummes på et A4-ark.
 
Medier
Overvej hvilke medier der er relevante for jeres målgruppe, og hvordan mediet og budskabet passer sammen. Eksempelvis hvilke stofområder passer til et foreningsblad, og hvad hører mere til i en avis.
 
I kan overveje følgende medier, som modtager af jeres pressemeddelelse:

 • Trykte medier – avis, fagblade osv.
 • Radio – lokale og landsdækkende
 • TV – lokale og landsdækkende
Vision, mission og handleplaner for udvikling

At arbejde med en vision og mission for ens forening er en rigtig god ide, men det kræver en del tid. Hvis I har lyst til at arbejde med det, kan I få hjælp hos SIF, FIA, jeres landsorganisation eller I kan kontakte os. Se kontaktoplysninger i kontaktboksen her på siden.

Fundraising
Fundraising er alle de tiltag eller aktiviteter, som iværksættes for at skaffe midler til foreningen. Midlerne kan være penge men også naturalier. I fundraising er det vigtigt at tænke bredt, bruge fantasien og overveje forskellige former finansiering.
Der findes mange private fonde, offentlige puljer og kommunale midler. Desuden kan foreninger overveje bidrag fra privatpersoner og egne indtægter f.eks. salg af materialer, loppemarked, foredragsvirksomhed, gaver mv. samt samarbejdsaftaler med eksempelvis virksomheder.
 
Få hjælp af vores fundraiser
Har din forening brug for hjælp til at udvikle og udarbejde en ansøgning, så kan man som forening søge hjælp hos Fredericia Kommunes fundraiser. Det kan være til en generel snak om fundraising eller rådgivning i forbindelse med ansøgning.
 
Projektudvikling og eventmanual

Find gode råd og værktøjer til at omsætte jeres gode idéer til virkelige projekter.

Gratis markedsføring af arrangementer

Hvis I som forening afholder et arrangement, har I mulighed for at få gratis markedsføring af arrangementet på Kultunaut.dk

Se mere på kulturnaut.dk

Årshjul

For at gøre foreningsarbejdet lettere, har vi samlet en række relevante informationer for foreninger, og hvad der er vigtigt at huske i løbet af året.

Bilag